Grzech ekumenizmu sprowadził obecną sytuację na świecie?

Screenshot_3

<<Ta droga to jawna i bezczelna herezja i grzech!!!>>

 

Bóg nie jest zadowolony z poczynań globalizacji w tym jej dziecka ekumenizmu. Ile to wierzących Biblijnie Protestantów poszło najpierw w letność by wylądować na szerokich drogach ekumenicznych z Rzymem? Ilu upadło przez ostatnie dziesięciolecia? Ilu wierzących stało z łzami w oczach bo ten i owy pastor/brat/siostra nagle stracili namaszczenie i nie robią nic innego jak tylko planują kolejny pretekst w przybliżać KZ i Charyzmatyczny do Rzymu?

 

Ile grzechów zostało unormowanych przez owy ekumenizm? Herezje teraz są “normalnym porządkiem rzeczy”, hermeneutyka papieska- głoszona niczym objawienie z pulpitów niektórych pastorów KZ. Jak czytam ich wpisy, to czytam homilie papieskie…

 

Granica grzechu i herezji jest przesuwana co roku od dziesięcioleci. Zielonoświątkowcy długo wołają: Gdzie podział się KZ, ten gdy się nawracałem? Gdzie podziali się pastorzy z dawnych lat, którzy mieli i Pismo i Namaszczenie Ducha? Gdy widzisz ich na regularnych audiencjach w Rzymie oraz okolicznych parafiach – sąd puka do drzwi, oto jest blisko…

 

Ekumenizm to jeden tylko z trybików tzw globalizacji. Multikulturalizm, anarchia, zniesienie rodziny, granic, rządów,podziału między religiami, zniesienie norm i wartości to śpiewka dziesięcioleci. Bóg ma dość i chce obrócić w perzynę zmierzanie do Nowego Porządku Świata, w tym nowego religijnego porządku- ekumenii! 

 

Oto czas na zbadanie starych, dobrych dróg Pisma i doktryn. Oto czas na prawdziwe refleksje i powiedzenie sobie prawdy. Nadmiar grzechu i przeolbrzymia redefinicja Protestantyzmu, KZ oraz Ruchu Charyzmatycznego została zauważona przez niebo. 

 

Oto znak, ale kto usłyszy jak Bóg bije na alarm. Sytuacja mówi: STOP ekumenizmowi, czy tego chce czy nie. STOP redefinicji MOJEGO KOŚCIOŁA przez agentów z Rzymu i naiwnych religijnych służków! 

 

Bóg widział wasze prześmiewanie wszystkiego co JEGO. Przeinaczania historii, prowadzenia MOJEGO KOŚCIOŁA na manowce. 

Waszych grzechów odstępstwa od Wiary!

Ekumenizm to duchowy transwestytyzm…

Zatracenie tego kim się jest, udawanie tego kim się nie jest, życie w zaprzeczeniu, stworzenie iluzji i wirtualnego, chorego świata i udawanie, że wszystko jest cacy…Oto ekumenizm…

 

  • Jezus był pierwszym ekumenikiem- kłamstwo
  • Reformacja była po to by pojednać religie- kłamstwo
  • Reformacja to symbol jedności z Rzymem- kłamstwo
  • Ekumenizm pochodzi z nauk Pisma- prawda, gdy szli w odstępstwo- zawsze pierwszym stopniem była ekumenia, pomost- szara strefa, gdzie stopniowo prowadzono byłych wierzących coraz dalej od Biblii i Boga…
  • Luter został katolikiem- kłamstwo
  • Luter chciałby dziś jedności z herezjami, naukami ludzkimi i fałszywymi tradycjami mającymi swoje korzenie w pogaństwie- kłamstwo
  • Luter czciłby dzisiaj papieża- kłamstwo
  • Współcześni Luteranie, Metodyści i Reformowani to ci sami co byli zawsze- kłamstwo

 

Ekumenia to transwestycki ubiór, uszyty przez plany papieskie od 1963 roku. Jest to doktryna niezgodna z naturą, historią i naukami Pisma. Ekumeniczna kontrola umysłu prowadzi do psychologicznego dysonansu i zatracenia duchowej osobowości…Jest to popychanie masowej patologii, aby obrócić kota ogonem- dobro jest złem, a zło dobrem…Prawdziwa historia jest nieporządana – zastępowana jest więc przez tą wymyśloną i urojoną…Biblijne patrzenie zastępowane jest naukami socjalizmu, skrajnej lewicy, globalizmu i patologii spaczonego umysłu ich wyznawców…

 

Propagatorzy- uczynili się sami- prorokami herezji…mesjaszami transwestytyzmu religijnego…Żyją w zaprzeczeniu, ciągle tłumaczą sobie, że pomimo, że każdy inny jest przeciwko- to ONI są w racji…Zapytani o ekumenizm- kłamią i próbują psychologicznie zmanipulować ludzi powołując się na nie istniejące nigdzie mrzonki i presje demonów, które pchają ich w coraz to nowe odchyły i dziwactwa…

 

Oto cała ekumenia…Mam Biblię i znam jej nauki, ale zaprzeczam ją, próbuję ją wytłumaczyć “innym patrzeniem”. Mam wiszące u dołu jaja, ale udaję że ich nie ma? Oto zboczenie ekumeniczne…Patologia 21 wieku…

Potem ci duchowi zboczeńcy pytają: Dlaczego ludzi odraża ekumenizm??? Oto dlaczego…Ludzi skręca z obrzydzenia…

Papieska Polska Rada Ekumeniczna dziękuje Bogu za pełną „Biblię Ekumeniczną”

Papieska Polska Rada Ekumeniczna dziękuje Bogu za pełną „Biblię Ekumeniczną”

Biblia_Ekumeniczna

Biblia Ekumeniczna to Biblia papieska

„Biblia Ekumeniczna” to projekt w ramach de-Protestantyzacji Polski. W jej tłumaczeniu wzięło udział wielu reprezentantów z katolicyzmu oraz ci z Adwentystów, Prawosławnych, Luteran oraz Zielonoświątkowców. Z Wikipedii wynika, że zdecydowana większość (na oko 60%) tego „przekładu” to dzieło Rzymskiego Katolicyzmu.
 
Na 27 ksiąg Nowego Testamentu- 18 było tłumaczonych przez księdza katolickiego! Leszek Jańczuk(Kościół Zielonoświątkowy) przetłumaczył 5. Metodysta-4, Luteranin-3, Prawosławny-1. ST – podobnie. Dominuje zdecydowanie katolicyzm, potem Luteranie i Prawosławni. Adwentysta miał przetłumaczyć księgę Daniela i Estery…
 
Tak, proszę Państwa- katolicyzm jest za Biblią Ekumeniczną. Teraz w Marcu 2018 roku Polska Rada Ekumeniczna świętuje ich „pełne” wydanie owej „Biblii”…Na obchodach wydania można zauważyć przynajmniej trzech Zielonoświątkowców: biskupa Marka Kamińskiego, który wydaję się troszkę kryć w tyle, podobnie Leszka Jańczuka, który zarzekał się że „ekumenizm” to już przeszłość. Na zdjęciu widać też byłego prezbitera naczelnego(lub biskupa) Mieczysława Czajkę….
 
Leszek Jańczuk absolwent ekumenicznej ChaT(katolicyzm-Prawosławie-ekumenizm), który obecnie wykłada w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie(szkoła Kościoła Zielonoświątkowego!) gdzie szkoli przyszłość tego kościoła…
 
Towarzystwo Biblijne w Polsce, które tłumaczy ten przekład od dawna kroczy z katolicyzmem…Mieczysław Czajko- brał udział  w wielu imprezach ekumenicznych jak np: Ekumeniczne Święto Biblii.
 
 Dostrzegasz jeszcze kogoś innego? Podobne projekty istnieją na zachodzie. Wyprodukowały one liczne Biblie Ekumeniczne jak np.Revised English Bible. I znowu- zwiedzenie ekumeniczne jest propagowane i promowane przez często górne szczeble wielu denominacji…