Zło wychodzi z podziemia by wmieszać się w tłum

Zło wychodzi z podziemia by wmieszać się w tłum…

czyli próba wprowadzenia ateistycznego satanizmu do mainstream

Zło wychodzi z podziemia by wmieszać się w tłum…

(Pobierz pdf!)

‚Widzialny’ kościół szatana został założony w Ameryce w roku 1966 przez Antona Szandora LaVeya.(1930- 1997 r.) Gdybym miał porównać, czym jest ten kościół to może przyrównał bym go do ‚umiarkowanego Islamu’ zalewającego Europe i Amerykę. Innym dobrym porównaniem byłby ruch ekumeniczny, którego celem jest przyprowadzić wszystkich do ich założyciela, katolicyzmu.

Obecnym liderem kościoła szatana w USA jest Magus Peter H. Gilmore (ur w 1958 r.). Inna grupa satanistów, która wychyla się ostatnio jest Satanic Temple (Świątynia Szatana), której liderem jest Doug Mesner(Lucien Greaves).

Jex Blackmore, krajowa rzeczniczka satanistycznej świątyni i szefowa oddziału w Detroit zorganizowała odsłonięcie rzeźby Baphometa. Lucien Greaves twierdzi, ze prawo odnośnie aborcji jest złe. Świątynia Szatana pozywa gubernatora Missouri wraz z prokuratorami generalnymi odnośnie obecnego prawa aborcji wymagającego aby kobiety czekały (aż) 72 godziny.

Świątynia Szatana zorganizowała również ‚różową msze’ na grobie żony sp Freda Phelpsa- Catherine Idalette Johnston. Ten rytuał miał pośmiertnie ukarać Kościół Westboro, poprzez zamienienie jej zmarłego ducha w …lesbijkę. Strona Świątyni podaje:”rytualna ceremonia znana tylko kilku wybranym o nazwie „Różowa Msza.”

Niedawno wylali trenera, Joe Kennedy, ponieważ modlił się podczas gier, pomimo zakazu. Lilith Starr, głowa oddziału Świątyni Szatana w Seattle, chce zorganizować inwokacje do szatana podczas gry.

Tak jak zorganizowanie formalnej i legalnej struktury Kościoła Szatana było ‚historyczne’ i pociągnęło za sobą innych jak chociażby wymieniona Świątynia Szatana, teraz z podziemi wylaniaja się Lucyferianie.

„Większy Kościół Lucyfera”(GCOL) z Teksasu zamierza otworzyć ‚historyczny kościół’ podczas nadchodzącego święta czarownic Halloween. Założycielem tej organizacji, która promuje filozofie lucyferianizmu dla publiki, jest kapłan Lucifer Ina Etuti Asbu. Inne osoby stojące za ta organizacja to Michael W. Ford, Jacob No(były Mormon), czy Etu Malku( posiadający tez stopień Hierophanta V-stopnia zakonu „Herald Świtu”, Mag III-stopnia w Ordo Lucifer (Zakon Lucyfera)).

Ten kościół ma branże w Kanadzie (Jeremy Crow ), i USA.

Michael W. Ford (ksywa Akhtya Dahak – od węża Apepa, czyli ucieleśnionego chaosu(Isfet) w starożytnym Egipcie) założył black metalowa grupę Black Funeral, założyciel Zakonu Fosforosa, Kościoła Ahrimana(Perski)/ Angra Mainyu(język awestyjski)(destrukcyjny duch ) oraz autor wielu książek na tematy doktryny lucyferianizmu jak:

 • Biblia Przeciwnika

 • Lucyferianska Goecja

 • Liber HVHI: Magia Przeciwnika

 • Adamu – Tantra Lucyfera i Magia Seksualna

 • Akhkharu: wampiryczna magia

 • Necrominon – egipska setianska magia

Niektórzy lucyferianie czerpią z mitycznych bestii mitologicznych związanych ze złem, ciemnością i chaosem jak:

 • Apep/ Apopis (Egipt)

 • Jörmungandr(Skandynawia)

 • Illuyanka(Hetyci)

 • Têmtum/ Lewiatan(Kanaan)

 • Vritra(Hinduizm)

 • Tyfon(Grecja)

 • Set (swtḫ )

 • Ahreman(hlmn – Persja)

 • Tannin

Te ucieleśnienia zła są obiektem dzisiejszych rytuałów. Stad nazwy jak: Świątynia Seta, Tunele Tyfona itd. Tak jak Jezus mówił:

Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. (18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. (19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. (21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. ”Ew. Jana 3

Jak widać z powyższych, szatan wie, ze czasu ma mało, stad w czasach ostatecznych chce uwolnić z podziemia wszelkie zło. Przez promowanie ‚ateistycznego’ kościoła szatana chce przyciągnąć publikę, by potem popchnąć ich do ‚teistycznego’. Kolejnym krokiem jest ‚podziemie’.

Zaczyna się od kwestionowania Pisma. Potem przychodzi doktryna o ‚równości, tolerancji i szacunku’. Następnie pojawiają się organizacje jak sataniści czy lucyferianie. Kto jednak wyrobił dla nich grunt i przygotował umysły ludzi? Wyznawcy ateizmu, lewica religijna, Libertarianie. To oni głosili długo wcześniej doktryny o aborcji, zboczeńcach, ataku na wszystko co przypomina Boga, itd.

W Ameryce zaczęło się od usuwania symboli z Dziesięcioma Przykazań, potem pod młotek lewicy poszła modlitwa, następnie Biblia ze szkol. Jeśli usuniesz Prawdę (nie tradycje jak jest to w Polsce) to nie ma NIC INNEGO. W pustkę wkracza zło i anty-Biblijne wartości.

Usuń męża jako głowę domu, co masz-? Kobietę- feministkę, Jezebel. Usuń normalność, a w pustkę wejdzie nienormalność. Usuń nadnaturalność i Prawdę z Protestantyzmu i co otrzymujesz? Ekumenizm, religie bez mocy, intelektualizm niepoparty mocą Ducha Świętego. Usuń Pentekostalizm i Charyzmatycyzm i co masz? Tradycja, ludzka praca, człowiek w centrum, rozum, racjonalizm czyli…Baptyści, Metodyści, Luteranie.

Usuń normalne związki, wypacz wierność, małżeństwo, dobro i zło, i co otrzymujesz? Nienormalność, cudzołóstwo, bandę nie tylko rozwodników ale i masowych i bezczelnych ponownie wychodzących za mąż!

Usuń ochronę życia. Co wchodzi w pustkę? Masowa aborcja, przynosząca monetarne korzyści dla lekarzy, dostawców itd. Tworzy się cały rynek zła. Dostawca- odbiorca, nabywca- sprzedawca, państwo otrzymuje procent.

Teraz, jeśli przechodzą rozwody, aborcje, zboczeńcy i ‚świadomość’ ludzi jest zmanipulowana przez działanie złych duchów, uwalnianych przez liczne rytuały…jak daleko jesteśmy od ordynacji zboczenia za pulpitami? Jak daleko jesteśmy od ordynowania czy nawet zastąpienia pastorów- kobietami pastorami a biskupów- kobietami biskupami. Wreszcie, skoro walczycie o ‚tolerancje, równość i szacunek’, kto zabroni aby powstał kościół szatana czy lucyfera z legalnie zarejestrowanym budynkiem, kapłanami z ważnymi ‚świeceniami’ oraz ich brania udziału w życiu społeczeństwa? (kościół szatana w Ameryce ma kapelanów, którzy odwiedzają wiezienia, wojsko itd.!)

Powiesz- niedorzeczne?!!Odpowiedz mi: na jakiej podstawie, jest niedorzeczne? Walczyłeś o ‚równość, tolerancje, szacunek’ ekumeniczny…wywalczyłeś drogę i satanistom!Głosiłeś- to moralizowanie? Diabeł mówił: doskonale! Wprowadzimy ‚nowa moralność’, gdyż ‚za stara nikt nie stoi’, nawet ewangeliści i pastorzy boja się jej jak ognia! O byleby mnie ‚osadzającym’ czy ‚religijnym’ nie nazwali. Gdzie Prawda się chwieje, tam relatywizm, ‚nowa’ moralność i ‚nowe idee’ się plenia…Odrzuć Pismo, a następuje powrót (który jest często nazywany cywilizacja, postępem) do pogaństwa. Stad dziś sataniści i lucyferianie walczą i robią rytuały by ludzkość przyjęła ich ‚moralność’. Aborcja, homo, ekumenia to hymn na ich ustach. Oni tylko poprowadzić chcą to ‚troszeczkę dalej’…

Popatrz, czytelniku, czy ty nie jesteś naczyniem rozpowszechniania tych ‚innowacji’. Gdy milczysz, mówisz tak. Gdy widzisz fale ekumenizmu zalewającą Protestantyzm i siedzisz na trybunach…cicho…i bierzesz w tym udział…zgadnij….kogo reprezentujesz. Zbyt długo mówią nam aby Biblie zachować dla siebie! Ja wołam do twojej duszy- nie możesz być Protestantem jeśli nie stoisz i wierzysz, głosisz

Wierzysz w Jezusa, idąc za Tradycja? Oszukujesz samego siebie! Wierzysz w Biblijne Chrześcijaństwo i odrzucasz cuda, znaki, uwolnienia od demonów i uzdrowienia, życie z wiary? Oszukujesz samego siebie! Mówisz, Bóg z początku kazał mi stać za tym…ale pogubiłeś się do ekumenizmu i mdłych nauk typu- nie osadzam- nie krytykuje- nie stoję za niczym ani przeciwko? Powołany dla ‚ekumenizmu’?

Diabeł zrobił cie w bambuko, wpuścił cie w maliny zwiedzenia, nabił cie w butelkę, wykiwał i wyrolował, zrobił w wielkiego balona i konia i nawet o tym nie wiesz!” AntyEkumenia

tego co Jezus! Zapomnij o wielkich ewangelistach i otrząśnij się z amoku! Czy kiedykolwiek ktoś wywalczył wojnę, siedząc w okopach i mówiąc: ja jestem przeciwko…ale nie osadzam?

Stad nie możesz być Protestantem, jeśli nie wierzysz w Słowo! Nie możesz być nim, jeśli nie stoisz przeciwko aborcji, religii zboczenia i zniszczenia płci pochodzącej z New Age’owskiej Unii Europejskiej! Zapomnij! Jeśli nie masz Chrześcijaństwa jak z Dz. Apostolskich to poruszasz się tylko w sprytnym ku twojej i innych zwiedzeniu!

Wierzysz w Jezusa, idąc za Tradycja? Oszukujesz samego siebie! Wierzysz w Biblijne Chrześcijaństwo i odrzucasz cuda, znaki, uwolnienia od demonów i uzdrowienia, życie z wiary? Oszukujesz samego siebie! Mówisz, Bóg z początku kazał mi stać za tym…ale pogubiłeś się do ekumenizmu i mdłych nauk typu- nie osadzam- nie krytykuje- nie stoję za niczym ani przeciwko? Powołany dla ‚ekumenizmu’?

Diabeł zrobił cie w bambuko, wpuścił cie w maliny zwiedzenia, nabił cie w butelkę, wykiwał i wyrolował, zrobił w wielkiego balona i konia i nawet o tym nie wiesz!

Pokutuj dziś i wierz w Ewangelie! Zatrzymując zwiedzenie i głupotę w swoim życiu, zatrzymasz ja w życiu innych! Przyjmij Jezusa jako swojego Pana I Króla! Odrzuć ciemność jeśli chcesz mieć zwycięstwo nad grzechem, nałogami i atakami diabla. Wbrew ekumenicznej i politycznie poprawnej ‚teologii’- wciąż nie możesz mieć zwycięstwa czy nawet walczyć z czymś co kochasz i uwielbiasz! Nienawiść do zła, diabla, demonów, grzechu, fałszu jest początkiem wolności! Dopóki kochasz grzech, będziesz jego wyznawca. Dopóki boisz się spojrzeń ludzi, nie możesz głosić Prawdy w mocy! Dopóki boisz się diabla i walki duchowej, uwolnienia, musisz żyć jak wiezień, jeniec na plantacji diabla!Dopóki nie zobaczysz skutków nie osadzania, nie możesz skutecznie walczyć w tej walce zwanej życiem! Dopóki nie zobaczysz,ze atakuje cie diable i jest przyczyna twoich problemów, nie ciało, itd- jesteś bojownikiem nie tego co potrzeba i bijesz w powietrze!

Stan i spojrzyj diabłu w twarz. Daj mu wycisk za lata okradania cie od dobra, błogosławieństwa itd. a poczujesz wolność. Poczujesz radość w Duchu. Twoje uwielbienie Boga, życie z Nim wejdzie w wymiar dotąd nieosiągalny…Hallelu Jah!Hallelu Jah!Hallelu Jah!Hallelu Jah!

Aby ściąć głowę Goliata w twoim życiu, nie możesz nie osadzać, opanowywać się na każdym kroku i udawać ze wszystko jest ok! Dopóki jest głowa na szyi Goliata, idziesz w problemach, depresjach, lekarzach, ludziach itd. Laluś czy politycznie poprawny żyje w celi szatana na jego lasce.

Zerwij kajdany niewoli! Rozzłość się na twoja niedole! Zacznij nienawidzić biedy! Zacznij walczyć z diabłem, jakby to był twój ostatni dech! Wejdź do jego twierdzy i zabierz co ci ukradł! Inaczej mijają lata…oszukujesz się…szukasz wymówek….Dość! Przestań! Odrośnij gonady! Przyczep zostawione w przedpokoju kościelnym lub zamknięte w zborowej szafie od 10 lat, duchowe jądra! Znienawidź bycie kastratem duchowym i kaleka/ niedojda! Nie bierz jeńców…

Amen! Amen!


Źródła:

http://time.com/3972713/detroit-satanic-statue-baphomet/

https://news.vice.com/article/the-satanic-temple-is-suing-missouri-over-its-abortion-law

http://news.yahoo.com/satanists-students-invited-protest-coachs-prayers-230518612–spt.html

http://www.kirotv.com/news/news/satanic-temple-provide-clergy-response-bremerton-p/nn9jy/

http://evangelicalfocus.com/lifetech/1097/Houston_Great_Church_of_Lucifer_opening_on_Halloween