Pastorzy Zielonoświątkowi na mszach katolickich podczas “Tygodnia Modlitw o Jedność ’Chrześcijan’”.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020

W wielu miejscach w Polsce, między 18 a 25 Stycznia 2020 roku odbywały się spotkania oscylujące wokół katolickich mszy oraz ekumenicznych eucharystii.

 

Pastorzy Zielonoświątkowi zarówo przemawiali u ekumenizmu, jak i otwierali własne zbory na ekumeniczną inicjatywę papieską o nazwie:“Tydzień Modlitw O Jedność Chrześcijan”. Rzesze niezbawionych ludzi zanosiło modły aby “Bóg” otworzył oczy tym, którzy owe “dobra” ekumeniczne ignorują albo odrzucili. Polecam każdemu antyekumenicznemu wierzącemu, aby zgromił te modlitwy z siebie, rodzin oraz swoich Zielonoświątkowych lub Charyzmatycznych zborów oraz wierzących.

 

  • Na Jasnej Górze odczyniali “mszę o jedność polskich chrzescijan”. 
  • Zielonoświątkowy prezbiter Wojciech Gajewski z Fromborka, przmawiał w katolickim Wyższym Seminarium Duchowym (szkoła dla przyszłych księży):
  • http://wsdelblag.pl/?page_id=4422
  • Pastor kościoła Zielonoświątkowego w Lublinie, czyli Marek Wółkiewicz otworzył zbór na “nabożeństwo ekumeniczne”.
  • https://ekumenia.pl/content/uploads/2020/01/TMoJCh-2020-Lublin.pdf
  • Podobnie zrobili Adwentyści Dnia Siódmego w Lublinie
  • Ekumenizm celebrował także “ekumeniczny chrzest” podczas Tygodnia.
  • W tym roku Zielonoświątkowy pastora Piotr Wisełka, przemawiał do ekumenistów i katolików u Baptystów w Poznaniu
  • W Opolu natomiast, przy katolickim ołtarzu stał dyrektor Misji Krajowej Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, Mariusz Muszczyński:

https://nto.pl/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan-2020-rozpoczety/ar/c1-14723768

https://nto.pl/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan-2020-rozpoczety/ga/c1-14723768/zd/41405492

https://nto.pl/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan-2020-rozpoczety/ga/c1-14723768/zd/41405502

I to jest tylko niewielki zarys. Na pewno czytelnicy wypatrzą więcej idących w zwiedzenie i kompromis, pastorów- dziadów ekumenicznych.

Obok tego wszystkiego Luteranie, Metodyści, Baptyści oraz Reformowani spotykali się na ekumenii z Prawosławiem oraz katolicyzmem w różnych miejscach w Polsce.Brali udział w katolickich mszach. 

Oto na skalę ogólnopolską największa herezja naszych czasów!

Katolicy celebrowali też “Dzień Judaizmu w Kościele katolickim“ i …”Dzień Islamu w Kościele katolickim“! Proces przejmowania religii trwa co roku. Cel:każda wiara/religia zgromadzona dookoła mszy uznająca Jednego Ekumenicznego i Uniwersalnego Pana całej Polski.

Prorok z tlumu konfrontuje pastora baptystycznego i jego fałszywą doktryne

Prorok z tłumu konfrontuje pastora baptystycznego i jego fałszywą doktrynę

Synowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli kadzielnice, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła, i ofiarowali przed Panem inny ogień(zuwr ‚esh), którego im nie nakazał.Ks. Kapłańska 10

John MacArthur, jak i każdy baptysta, buduje kongregacje na falszywych naukach. MacArthur zorganizował konferencje w 2013 r. pt: Strange Fire Conference, na której ‚udowadniał’,ze Ruch Charyzmatyczny, Ruch Wiary i Zielonoświątkowy jest od diabla.(Baal-zebuba).

Wystarczy popatrzeć na tytuły wykładów konferencyjnych by zobaczyć wielkie zwiedzenie tych co odrzucają Biblijny Chrzest w Duchu i dary (Dz.Ap 2 i 19) by prowadzić życie w ciele. ‚Duchowa mielizna Ruchu Wiary’,’Charyzmatyczna podróba’,’Kaznodzieja czy czarownik’ , atak na dary ducha itd. Oto demoniczne duchy drwin, cynizmu, kpin, groteski, szyderstwa pochodzące z kipieli szatana!

John MacArthur jest współczesnym Faryzeuszem zaprzeczającym nauki Jezusa! Jan Chrzciciel powiedział: Jezus Chrystus będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem! Jezus mówi w Mk 16 o ‚wyganianiu demonów, leczeniu chorych’ czy chociażby ‚będą mówić innymi językami’!

Duch Święty nie został dany dla poszczególnej grupy Pierwszych Chrześcijan ale dla całego kościoła Protestanckiego przez wieki!

Faryzeusze w podobny sposób atakowali Jezusa. Sami nie przyjęli Bożej woli a zazdrościli Jezusowi, gdy wskrzeszał z martwych, gdy palcem Bożym- Duchem Świętym gnał demony. Oskarżali go w dokładnie taki sam sposób jak baptyści:

A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli: Ten nie wygania demonów inaczej jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. (25) A Jezus, znając ich myśli, rzekł im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się. (26) A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony; jakże więc ostoi się królestwo jego? (27) A jeśli Ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. (28) A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże. (29) Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi? (30) Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. (31) Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. (32) A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym. Ew. Mateusza 12

Co ciekawe, nawet ‚synowie Faryzeuszów’ wyganiali demony! Jezus wskazuje, ze właśnie wyganianie demonów jest jedna z oznak nadejścia Królestwa Bożego! Baptyści jak i ci, którzy odrzucili Ducha Świętego, nie maja żadnych cudów w życiu! Ich Chrześcijaństwo nie jest Biblijne, stad wyszli z ‚hermeneutyka’, która zaprzecza działanie Ducha!

Tzw Cessationism, jest doktryna z piekła, która mówi: wy dziś musicie cierpieć choroby, musicie uciekać przed diabłem, musicie żyć jak świat! Biblia nigdzie nie wskazuje, ze  Duch Święty został posłany na kilka lat a potem kościołowi zostają własne siły by zmierzyć się z dziełami szatana- chorobami, klątwami, atakami, śmiercią itd!

Juz w 1909 roku 56 czołowych ‚teologów’ potępiło Ruch Zielonoświątkowy (i tym samym Charyzmatyczny!)tzw Deklaracja berlińska. nazywając go :”nie z nieba, ale z dołu”.

https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Declaration_%281909%29

Biblia jasno odróżnia demoniczne dary od Bożych! Ten człowiek na filmie wola:

„Zasmuciłeś Ducha Świętego. Twoja doktryna o ustaniu darów jest błędem. Duch jest zasmucony. Przysłał mnie tu aby ci to powiedzieć!Ostrzysz miecz a oni tną się nawzajem. Grzesznicy pokutujcie… „

Oto przykład jak ludzie żyją dziś w kłamstwie przez lata, myśląc ze służą Jezusowi, a w rzeczywistości zaprzeczając Jego nauki oraz atakując Ducha Świętego!Bez mocy pozostaje życie w błędzie, chorobie oraz zwiedzeniu!

Szymon Matusiak gości u Zielonoświątkowców a jednak głosi ‚cessationism’!

Kazanie pt: Zagrożenia charyzmatyczne i doktrynalne

http://pielgrzym.shoutcast.com.pl/index_Kazania_Rozni%20mowcy_Matusiak%20Szymon_Kazania0.php

MacArthur napisał masę książek. A jednak naucza przeciwko Jezusowi!

http://www.amazon.com/John-F.-MacArthur/e/B000APTHF4

Na stronie zamieszcza tez album z 13 kazaniami do ściągnięcia:

http://webmedia.gty.org/series/High/219.zip?x-source=website&x-type=download

Podważa w nim dar prorocki, atakuje dary ducha, języki, uważa ze Bóg, który się nie zmienia- nagle się zmienił. Przez cały ST i NT czynił cuda…dziś jednak się ‚zmienił’. ‚Przestał być Wszechmogącym’.

Stad pytanie: Jak Kościół Zielonoświątkowy i Charyzmatyczny może dążyć do jedności ekumenicznej z grupami tego typu? Czyż Alians Ewangeliczny nie składa się właśnie z takich osób? Nad biskupem KZ oraz grupami Charyzmatycznymi stoi baptysta, który poświecą życie by nauczać i zaprzeczać ponad-naturalne działanie Ducha.

Osoby tego typu potrzebują uwolnienia od demonów. I tak, są demony w denominacjach! Chrześcijanie, którzy są w herezji są pełni demonów!  Ponieważ Baptyści i inni tego typu mówią doktryny demonów, za ich naukami stoją właśnie demony. Sa to demony bluźnierstwa i herezji. MacArthur atakuje tez zdrowie oraz pieniądze. Coz, demony trzymają go w niewoli. A pieniać robi na bluźnierstwach…Co gorsza jego Grace Community Church ma wg Wikipedii odwiedzać ok 9000 osób w ciągu tygodnia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Grace_Community_Church_%28California%29

Religia ociera się dziś o bluźnierstwo. Owszem są w niektóre ruchy docierające do Chrześcijaństwa- jak histeryczny śmiech, zloty pyl, zachowania animalistyczne, które nie są od Boga…ale większość Charyzmatyków i Zielonoświątkowców naucza i doświadcza obietnicy Pocieszyciela danej zarówno w ST jak i NT!

Pokutujcie i otwórzcie oczy. Faryzeusze chodzili w tradycji i braku mocy przez cale życie. Oponowali przekonywaniu Ducha Świętego i odrzucali Jezusa, Jego naukę i Moc! A przecież byli to religijni ludzie, którzy twierdzili, ze służą Bogu! To oni ‚trzaśli ‚ Jeruzalem!

Zauważcie, ze ci, którzy przez lata odrzucali powiew Ducha, wylądowali dziś w Radzie Ekumenicznej i chodzą za rączkę z papiestwem. Czyż nie jest to sad za trzymanie się zwiedzenia? Czy można odrzucać Ducha przez lata i nie ponieść konsekwencji- na duchu, ciele, zdrowiu, finansach itd? Ekumenia to doktryna herezji, którą podłapali heretycy!

Duch religii, tradycji i odstępstwa trzyma miliony na całym świecie od pełni Ducha, zdrowia, bogactwa w Bogu oraz mocy nad Przeciwnikiem naszych dusz! Zawolaj do Jezusa o prawdziwe Chrześcijaństwo! Bracia i siostry, nie ma mowy na ‚jedność’ z diabłem! Trzeba go przegonić! Trzeba wydać mu wojnę! I będzie uciekał, tak jak i 2000 lat temu w Jeruzalem!

Przyjmij Biblijnego Jezusa jako Pana i Zbawiciela! Wez Ducha Świętego, który daje ponad-naturalne dary Ducha i moc, aby rozprawić się z grzechem, zwiedzeniem, oraz demonami!

Książka MacArthura pt: Charyzmatyczny Chaos

Inna książka MacArthura: Obcy Ogień!