Wzmożona aktywność duchowa podczas pandemii COVID-19

Pamiętajmy, jako Zielonoświątkowcy i Charyzmatycy, że pandemia to coś więcej niż niewidzialne mikroby! To atak duchowy! Poczytajmy ten owo fragment:


“Potem przemówił Pan do Gada, jasnowidza Dawida, mówiąc:21:10Idź i przemów do Dawida tak: Tak mówi Pan: Trzy rzeczy ci przedkładam, wybierz sobie jedną z nich, a Ja ci ją spełnię.21:11Udał się więc Gad do Dawida i rzekł do niego: Tak mówi Pan: Wybierz sobie:21:12Albo trzy lata głodu, albo trzy miesiące tułaczki przed twoimi wrogami, a miecz twoich nieprzyjaciół dosięgnie cię, albo trzy dni miecza Pana nad tobą w postaci zarazy w kraju, kiedy anioł Pański będzie szerzył zagładę w obrębie wszystkich granic Izraela; a teraz rozważ, co mam odpowiedzieć temu, który mnie posłał.21:13Wtedy Dawid odpowiedział Gadowi: Jestem w wielkiej rozterce; lecz niech dostanę się raczej w ręce Pana, gdyż bardzo wielkie jest jego miłosierdzie; lecz w ręce człowieka niechaj się nie dostanę!21:14Zesłał tedy Pan na Izraela zarazę, od której padło z Izraela siedemdziesiąt tysięcy mężów.21:15I wysłał Bóg anioła do Jeruzalemu, aby w niej szerzył zagładę; lecz gdy szerzył zagładę, wejrzał Pan i ulitował się nad nieszczęściem, rzekł więc do anioła szerzącego zagładę: Dość na teraz; powstrzymaj swoją rękę! Anioł zaś stał wtedy przy klepisku Ornana, Jebuzejczyka.21:16A gdy Dawid podniósł swoje oczy, ujrzał anioła Pańskiego stojącego między ziemią a niebem z mieczem wydobytym w jego ręce wyciągniętej nad Jeruzalem. I padli Dawid oraz starsi odziani w wory pokutne na swoje twarze.21:17Potem rzekł Dawid do Boga: Czyż to nie ja nakazałem policzyć lud? To ja jestem tym, który zgrzeszył i popełnił tę wielką niegodziwość. A cóż uczyniły te owce? Panie, Boże mój, niechaj twoja ręka dotknie mnie i dom mojego ojca, ale na twój lud niechaj nie spada ta klęska!21:18Wtedy anioł Pański rzekł do Gada, aby oznajmił Dawidowi, że Dawid ma pójść i wznieść ołtarz dla Pana na klepisku Ornana, Jebuzejczyka.21:19Poszedł więc Dawid na słowo Gada, które ten wypowiedział w imieniu Pana.21:20Ornan zaś, który właśnie młócił pszenicę, obejrzawszy się, zobaczył anioła, toteż ukrył się wraz z czterema synami, którzy byli z nim.21:21Gdy zaś Dawid przyszedł do Ornana, Ornan spojrzał i zobaczywszy Dawida, wyszedł z klepiska i oddał Dawidowi pokłon aż do ziemi,21:22Po czym Dawid rzekł do Ornana: Odsprzedaj mi całe to klepisko, a ja zbuduję na nim ołtarz dla Pana; za pełną cenę jego wartości odsprzedaj mi je, a niech ustanie ta klęska wśród ludu.21:23Wtedy Ornan odpowiedział Dawidowi: Weź je sobie, a pan mój, król, niech uczyni z nim, co mu się podoba. Patrz, oto oddam woły na ofiarę całopalną, młockarnię na drwa, a pszenicę na ofiarę z pokarmów; wszystko to daję!21:24Lecz król Dawid odpowiedział Ornanowi: Nie tak! Lecz ja chcę kupić je za pełną cenę wartości, tego zaś, co twoje, nie wezmę dla Pana, aby złożyć mu ofiarę całopalną za darmo.21:25Zapłacił więc Dawid Ornanowi za to miejsce sześćset sykli złotem.21:26I zbudował tam Dawid ołtarz Panu, złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania, wzywał Pana, a On go wysłuchał, zsyłając z nieba ogień na ołtarz całopalenia.21:27Wtedy Pan nakazał aniołowi, aby schował swój miecz do pochwy.Plac pod budowę świątyni – klepisko Ornana21:28W tym czasie Dawid, widząc, że Pan wysłuchał go na klepisku Ornana, Jebuzejczyka, składał tam ofiary,21:29Przybytek Pana zaś, który kazał sporządzić Mojżesz na pustyni z ołtarzem całopalenia, był w tym czasie na wzgórzu w Gibeonie;21:30Lecz Dawid nie mógł iść przedeń, aby pytać Boga o wyrocznię, gdyż lękał się miecza anioła Pańskiego.“


Popatrzmy tutaj na pewne kwestie: zaraza= miecz Pana.Gdy Bóg zesłał zarazę- widzimy tam anioła z wyciągniętym mieczem i reakcje ludzi…Niewidzialny dla oka anioł szerzył tą plagę…Potem pokazała się odpowiedź: prorok słyszał głos Pana i pokazał co zrobić aby owa plaga ustała. Potem pojawia się ołtarz oraz ofiara aby zarzegnać plagę. Anioł chowa swój miecz- i plagi nie ma…


Dziwny to może trochę obraz dla współczesnego człowieka, nawet wierzącego, w świecie gdzie naukę chcą stawiać jako naczelną wyrocznię…


Była przyczyna pandemii, kara w tym wypadku, potem ludzie popadali ale Bóg zostawił miejsce na jej wstrzymanie. Prorok zobaczył co trzeba zrobić. Czy są u nas jacyś prorocy w KZ czy u Charyzmatyków, ktoś kto ma wgląd? Przyczyna- sąd/atak duchowy itd, i co zrobić aby ją zakończyć? Módlmy się aby przyszła odpowiedź!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s