Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016

Walka o Ekumeniczne Przejęcie Protestantyzmu

Cykl artykułów

Pobierz pdf:

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016.Walka o Ekumeniczne Przejęcie Protestantyzmu

Spis treści:

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 to modlitwy niebiblijne

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 to wciąganie wszystkich pod papieski plan- Sobór Watykański II.

Czemu być obecnym na Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 ?

Czemu nie iść na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 ?

Zwodnicze tematy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 i wcześniejsze.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 to modlitwa o upadek i przejecie od środka Protestantyzmu w Duchu Świętym (Pentekostalizmu oraz Ruchu Charyzmatycznego)

 1. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 to modlitwy niebiblijne

Jeśli Protestanci siada do Biblii i jeszcze raz zdefiniują czym jest Chrześcijaństwo, szybko zobaczą podstęp papieski. W TMOJC 2016 biorą udział członkowie założonego i finansowanego przez Jezuitów, Światowej Rady Kościołów i jej lokalnych filii(w przypadku Polski jest to Polska Rada Ekumeniczna) oraz katolicyzmu, jego brata, Prawosławie i Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Biblia definiuje Chrześcijanina jako tego, który przyjął Jezusa do serca, wyznał Mu grzechy i narodził się na nowo z Ducha Świętego(Dz.Ap 2 oraz 19), która wierzy i oparta jest o Słowo Boże. Żadna inna osoba nie może nazywać się Chrześcijaninem wg Biblii. Apostoł Paweł spotykał ludzi, którzy podając się za Chrześcijan wierzyli zupełnie inaczej, bądź mieli herezje pośród siebie. Przykłady:

 • Ludzie, którzy głosili, ze należy się obrzezać, aby być zbawionym

 • Ludzie, którzy głosili, ze zmartwychwstanie się dokonało

 • Sekty i odłamy w Pierwszym Kościele jak Balaamici (ci, którzy swoja ekumenia doprowadzali do czczenia bałwanów i stawali się duchowa i cielesna prostytutka), Nikolaici(czyli autorytarianie, doktryna pasterzowania) i Izabelianie (zwolennicy prorokini Izabel, bałwochwalstwo, niemoralność) (każde z nich zostało potępione przez samego Jezusa!)

Każda z tych sekt twierdziła, ze reprezentuje Jezusa, jednak Paweł i Jezus ostrzegał przed nimi. Biblia nigdzie nie sugeruje, abyśmy modlili się o jedność z tymi co żyją w odstępstwie doktrynalnym. Wręcz przeciwnie- Biblia nakazuje głosić im Ewangelie oraz pokazywać ich błędy. Jeśli, i tylko jeśli odejdą od kłamstwa, porzuca herezje i zaczną wierzyć Biblijnie, znajdując Biblijnego Jezusa- wtedy staja się braćmi i siostrami. Wówczas, tez usuną ich z ich kościołów bądź sami wyjdą- widząc różnice nie do pogodzenia, wyprowadzani przez Jezusa z tradycji, religii i fałszu. W Polsce istnieją oprócz katolicyzmu inne sekty, które podszywają się pod Chrześcijaństwo- Świadkowie Jehowy, Mormoni1 czy na przykład Chrystadelfianie23 (obecni tez w Polsce).Ich nikt nie zaprasza na wspólne modły i nie uważa za ‚Chrześcijan’, chociaż ich znajomość Biblii może okazać się większa od przeciętnego katolika (choć w wypaczony sposób!)! Biblia nakazuje modlić się o zbawienie człowieka, co oznacza, ze otwiera on oczy na prawdziwego Jezusa. Skonfrontowany przez Pismo, widzi, ze należy do sekty. Dotyczy to zarówno katolika, Prawosławnego czy Świadka Jehowy. Większość wierzących otwiera Biblie i pokazuje Świadkom co tam naprawdę Pisze. Czemu? Bo oni czytają ja w ‚świetle Strażnicy’, Prawosławni w świetle ‚tradycji religii Prawosławia’, mormoni w ‚świetle Księgi Mormona’ a katolicy czytają to co zawarte jest w katechizmie. Jaka więc jedność z odstępstwem? TMOJC jest jawnym skandalem i zwiedzeniem!

TMOJC (TMoJCh) trwa corocznie między 18 a 25 Stycznia. 18 Stycznia to święto katolickie „ To święto w czasie którego katolicy wspominają z czcią tron św. Piotra Apostoła uznawanego za pierwszego papieża. Święto to przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła.” oraz „W 1558 roku papież Paweł IV ustalił 18 stycznia, jako pamiątkę wstąpienia na tron rzymski św. Piotra”. Jest to świętowanie herezji i kłamstwa! Widzimy, ze stoją za tym agenci ekumeniczni rozesłani do każdego kościoła Protestanckiego w Polsce.

Szczególne miejsce zajmuje katedra św. Piotra znajdująca się w Bazylice św. Piotra na Watykanie…Katedra ta stała się symbolem władzy zwierzchniej w Kościele Chrystusa tak w osobie świętego Piotra, jak również jego następców. Święto jest więc z jednej strony aktem wdzięczności Rzymian za wyróżnienie ich miasta, z drugiej zaś strony jest okazją dla wiernych Kościoła do okazania wyrazu hołdu następcom św. Piotra. Za nawiedzenie kościoła katedralnego i pobożne odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę można w tym dniu uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami4

Jest to więc jawna inicjatywa jezuicka. Ekumenia i katolicyzm finansuje tez Unijna islamizacje kraju i Europy z kiesy Kościoła Zielonoświątkowego jak i ekumenii:

Także w tym roku, zgodnie z decyzją Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej, prosimy podczas nabożeństw w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan o zbieranie ofiar na rzecz uchodźców, a w szczególności osób znajdujących się w obozach dla uchodźców na Bliskim

Wschodzie”5

 1. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 to wciąganie wszystkich pod papieski plan- Sobór Watykański II.

Materiały na TMOJC są przygotowane przez katolicyzm, a broszura używa katolickiej biblii Tysiąclecia oraz przekładu Ekumenicznego. TMOJC ma w zamiarze zniszczyć bariery, stad wprowadzają ekumeniczna niebiblijna hermeneutykę. Tylko odsuniecie ludzi od Pisma spowoduje, ze pójdą w ekumenie i jej ostateczny cel: włączenie wszystkich pod katolicyzm. Na razie katolicyzm spotyka się osobno z Judaizmem oraz Islamem, jednak ostatecznym celem jest przejście od Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan do modlitw o jedność wszelkiej religii. Na tegorocznym Spotkaniu Noworocznym67, w którym uczestniczyli tez Zielonoświątkowcy, brali udział przedstawiciele Aliansu Ewangelicznego obok przedstawicieli Judaizmu oraz Islamu! Ekumenizm nie będzie przebiegał jak sobie życzą może niektórzy ‚życzliwi’ Protestanci. Przebieg ekumenizmu jest zdefiniowany przez dokument pt: Unitatis redintegratio. Do ekumenii angażowany jest Prezydent Duda, który ma być osoba znana, aby złamać opory Ruchu Charyzmatycznego oraz Zielonoświątkowców. Prezydent Duda wspiera ekumenizm Taize.8:

Co znamienne, prześladowców nie interesuje katolickie, prawosławne czy protestanckie pochodzenie ofiar. Paradoksalnie, dla nich jesteśmy już pojednani, wszyscy bowiem jesteśmy przede wszystkim wyznawcami Chrystusa. Tym bardziej więc ekumeniczne spotkanie w Walencji ma sens. Przynagla ono do pojednania chrześcijan i pojednania między narodami. ”

Oto właśnie retoryka ekumenizmu: znaleźć wspólnego wroga aby zmylić ludzi do wspólnych przedsięwzięć! Hitler czynił tak podczas formowania III Rzeszy. ‚Wspólnym wrogiem’ byli Żydzi. Dziś, są to nie tyle Muzułmanie (przecież ekumenizm z nimi tez kreci), ale ‚ekstremiści’ oraz ‚sekularyzacja’. Niestety Prezydent Duda, jako katolik nie jest zbawiony i nie zna ani Biblii ani Jezusa, więc jest używany przez religie do ich celów. Pomostem do katolicyzmu dla Zielonoświątkowców są często Luteranie. W ekumenie angażował się tez prezydent Bronisław Komorowski9. Inaugurował on IX Zjazd Gnieźnieński10:11

Zjazd rozpoczął się wniesieniem krzyża i modlitwą duchownych: katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego. ”

W tle wszystkich instytucji i regulacji stać musi kultura wolności i dialogu…Dostrzegam tu wielkie zadanie stojące przed Kościołami chrześcijańskimi i przed wszystkimi wspólnotami religijnymi.”

Realizacja postulatów Unii Europejskiej oraz Soboru Watykańskiego II przenika tez sferę polityczna! Wierzący wciągani są w plany głębsze niż to rozumieją. W ekumenii brali udział również prezydenci : Aleksander Kwaśniewski (2000)1213, Lech Kaczyński (2008,2009)1415:

Reformacja nie ominęła przecież naszego kraju. Był czas, kiedy w Senacie Rzeczypospolitej, izbie nie tyle arystokratycznej co izbie urzędniczej polskiego parlamentu, polskiego Sejmu – bo wtedy cały parlament nazywał się Sejmem – była większość innowierców.”(należy dodać, ze pod wpływem katolickiego kleru- w 1668 r. Sejm wprowadził prawo, ze osoba która przechodzi z katolicyzmu na Protestantyzm będzie ukarana śmiercią- od autora.)

Polska odrzuciła przebudzenie, które niosła Reformacja, co miało fatalne skutki dla jej przyszłości- wojny i rozbiory. Zygmunt I Stary zakazywał literatury Reformacyjnej, stosował cenzurę oraz zakazywał głoszenia Ewangelii polakom. Zygmunt Stary wprowadził kare śmierci za przejście na Protestantyzm w roku 1525. W 1654 r. król Jan III Kazimierz skazuje nie-katolików na banicje. W 1668 r. odstępstwo od katolicyzmu grozi utrata życia(wzorzec Islamu?).W 1717 r. wprowadzony jest zakaz wyboru Protestantów do Sejmu.

 1. Czemu być obecnym na Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 ?

Naczelna przyczyna obecności (niekoniecznie jawnej i głośnej) jest fakt, iż ekumenizm i TMOJC odbywa się dookoła Polski. Większość braci i sióstr, a nawet pastorów dysponuje informacjami z trzeciej reki, podobnie jak ich interpretacja. Wiele osób myśli się, ze ‚oni tam idą ewangelizować’.Stad potrzeba naocznego świadka, który nagra a potem zamieści te nagrania na internecie. Jest to swoiste Protestanckie dziennikarstwo śledcze (investigative journalism). Zwykle pokrycie medialne tego typu imprez jest znikome i ‚najlepsze momenty są po prostu nie uwiecznione’. Dzięki osobom w Ameryce, które wzięły kamery na wywiady i do praktyk fabryki aborcji zwanej Planned Parenthood, dzisiaj sprawa trafiła przed oczy całej Ameryki. Zgromadzone dowody burza ‚oficjalna wersje wydarzeń i działalności’.

Jeśli mieszkasz niedaleko Częstochowy, Krakowa, Lublina, w woj łódzkim, na pomorzu, w okolicach Szczecina, na Śląsku, w świętokrzyskim bądź Warszawie, możesz przyjechać i zobaczyć co tam naprawdę się dzieje, uwieczniając Protestantów na filmie. Np w Lublinie ‚nabożeństwo ekumeniczne’ odbędzie się bezpośrednio w KZ. (Kościół Zielonoświątkowy ‚Oaza’).Podobnie będzie dla Szczecina („Betania”). Myślę, ze można nagrać ciekawy materiał, który potem otworzy oczy tysiącom Protestantów!

 1. Czemu nie iść na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 ?

Jeśli wybierasz się na te spotkania w celu innym niż jako reporter, wiedz, ze angażowanie się w tego typu imprezy nie jest biblijne. Jeśli pójdziesz i będziesz brał udział we mszach, nakładaniach rak itd. na pewno przyczyni się to do zabrudzenia duchowego. Za ekumenizmem stoi duch i nie jest to Duch Święty! Wiele osób, które przez lata chodziły do Odnowy w Duchu Świętym czy na spotkania ekumeniczne, dziś nie mogą powrócić do siebie. Niczym Izrael, który ulał posag na pustyni, gdy Mojżesz nawoływał ich aby stanęli za Bogiem, wielu z nich nie mogło…Jeśli uczestniczysz w tych spotkaniach dajesz zły przykład innym, przynosisz zgorszenie. Slaby brat czy siostra może pomyśli- cóż, wyszedłem z katolicyzmu, może jednak nie był taki zły? Co szkodzi mi wrócić? Znowu mam iść do mszy? Tak upadł Ulf Ekman i wielu pastorów Zielonoświątkowych i Charyzmatycznych. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ma na celu zrobienie wielu modlitw podczas tego tygodnia i są one skierowane głownie przeciwko tym, którzy nie chcą przystąpić do tego zwiedzenia. Tak! Nie myśl, ze jak nie idziesz tam, bądź oponujesz to pominą cie w modlitwach! Będziesz zawierzany ‚Maryi i świętym’, wiele mszy będzie zmówione właśnie za Protestantów- którzy oponują ekumenizmowi. Możesz czuć smród duchów katolickich w tym czasie. ‚Pozytywne modlitwy’ jednak przeciwne Pismu działają niczym biała magia. Oni robią to aby uwolnione duchy osłabiły twoja czujność, wole i abyś poczuł ‚fałszywa miłość do herezji’.Musisz złamać z siebie ten wpływ! Użyj autorytetu Jezusa Chrystusa! Złam ten nieboży wpływ z siebie, rodziny i zborów. Miedzy 18-25 Stycznia każdy zbór Zielonoświątkowy i Charyzmatyczny (wbrew ich woli) będzie wzięty na cel i zawierzany zmarłym, papieżom a w szczególności patronom katolickim jak: św Wojciech, św Stanisław, ‚Królowa Polski'(Jeremiasza 7 i 44) a także Stanisław Kostka oraz Andrzej Bobola.

 1. Zwodnicze tematy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 i wcześniejsze.

Same studium tematów pokazuje jak głębokie jest zwiedzenie ekumenizmu:

 • 1969- Powołani do wolności. Czy jednak maja wolność ci, którzy nie znają Prawdy? Ci,którzy odrzucają moc Jezusa?

 • 1975- Wola Ojca- wszystkich zjednoczyć. Jak widać katolicyzm używa sposobów aby każdego zjednoczyć pod nimi! Katolicyzm jak i ekumenicy nie maja Jezusa z Biblii, ani Jego Słowa. Unia z odstępstwem jest sprzeczna naukom Jezusa.

 • 1978- Nie jesteście już obcymi. Papiestwo po Soborze Watykańskim II przestało nazywać Protestantów ‚heretykami’ a zamiast tego zaczęli nazywać ich ‚oddzielonymi [od herezji] braćmi’

 • 1979- Służcie sobie wzajemnie. Stad widzisz jak muzycy Protestanccy obsługują papieskie dni! Nie mamy służyć z herezja!

 • 1981- Różne dary laski- ten sam Duch. Tu jest następna kpina. O ile Biblie napisał Duch, o tyle nie ma on nic wspólnego z tradycja, katechizmem i ekumenizmem! Jak wiadomo ten fragment odnosi się do nowo narodzonych z Ducha ludzi, którzy mówią na językach i nawiązuje on jedynie do 9 darów ducha! Członkowie ekumenizmu odrzucają dary Ducha!

 • 1987- Zjednoczeni w Chrystusie. Krotka analiza nauk pokaże, ze mówimy tu o innych Chrystusach! ‚Chrystus-odlew na patyku’,’Chrystus- lalka w żłobie’,’Chrystus, który nie robi już żadnego cudu’! Ekumenizm łączy inny Jezus, a stad inny Duch i inna ‚Ewangelia’.

 • 2011- Trwali w nauce Apostołów. A czym jest nauka Apostołów? To Biblia i Duch! To nie papież, zakony, różance, msze! To nie religijne czapki, laski, trony, kadzielnice! To nie tradycje! To nie katechizm! To nie religijne ruchy i ‚może do czyśćca trafisz’ a rodzinka będzie cie stamtąd wyciągać przez stulecia….

 • 2014- Czy Chrystus jest podzielony? Pytanie jest inne- czy oni do niego należą? Czy oni głoszą Jego Słowo?

 • 2016- Wezwani by ogłaszać ‚wielkie dzieła Pana’. To znaczy- co? Jakie dzieła i jakie nauki są w katolicyzmie i ekumenizmie? Maryja pojawiła się na drzewie- idzta czcić? Wino się rozlało i na ścianie zobaczyli twarz ‚Jezusa’?Modlił się baptysta w niewierze i …znów nic się nie stało?

Ekumenia dyskutuje wszelkie obszary, które chce wypaczyć:

 • Chrześcijanie wobec swoich starych i nowych podziałów(2009)

 • Świadczyć przez wierność Pismu (2010).Ale…katechizm to nie Pismo!

 • Świadczyć przez celebrowanie dziedzictwa wiary (2010). To znaczy papiestwo, lata praktykowania pogaństwa? Jakie dziedzictwo ma katolicyzm?

 • Jednoczy nas trwanie w nauce Apostołów (2011). Śmiech na sali!Kpina! Noszenie różańców i medalików?
 • Umocnieni do działania przez modlitwę (2011). „Zdrowas Maryjo…”,”sw Wojciechu módl się ?”. Obracanie korali, mantry, oraz modly niewiary!

 • Żyć wiarą w zmartwychwstanie (2011). Uhm…Aby zmartwychwstać trzeba najpierw się nawrócić! Inaczej tego typu wiara jest ślepa i daremna! Raz zbawiony, na zawsze zbawiony tez nie działa- bez świętości nikt Pana nie zobaczy! Pokutujcie! Wyjdźcie z odstępstwa! Weście moc Ducha! Inaczej…to ludzkie drogi…religia tego świata…

 • Przemienieni przez cierpliwe czekanie na Pana (2012). No cierpliwie czekają…ksiądz bierze wafel, potem wchodzi ‚Jezus’, następnie adorują ten wafel…Cierpliwie…

 • Wędrując jako dzieci ziemi (2013). Tak! Katolicyzm i ekumeniczna ekipa to dzieci tego świata…lecz nie Boga!

 • Wędrując w radości i uwielbieniu (2013). „Który w czyśćcu płoniesz stale…” ,”O współ- odkupicielko…”,”Bezkrwawa ofiaro mszy…”

 • Razem… głosimy Ewangelię (2014). Tutaj jest najlepsze! Jaka to ewangelia? Inna! Chrzest niemowląt do religii, katechizm, pacierze do aniołów i zmarłych. Może- zostań zakonnica?

 • Razem… nie brak nam żadnego duchowego daru (2014). Patrz wyżej! Brakuje im wszelkich darów! Bez Jezusa i chrztu w Duchu nie ma żadnych darów!

 • Razem… jesteśmy powołani do świętości (2014). Nie możesz być święty bez nawrócenia! Bez poruszenia i mocy Ducha, próżne biczowania pleców, próżne zakrywanie grzechów! A co z ta pedofilia w Polsce? Ile jeszcze będziesz w systemie, który wykorzystuje? Ekumenizm to przykrywka dla katolicyzmu.W 2014 r. atakowali na Brazylię, gdzie stale wzrasta liczba nawróconych i gdzie pozycja katolicyzmu staje się coraz bardziej marginalna!

 • Wspólna modlitwa (2016). ‚Zdrowas Maryjo…św Wojciechu…św Anastazy…Królowo Nieba…Theotokos…św. Mamanto…św Teklo’, ‚Tajemnica różańca…Ukoronowanie Matki Bożej’…’O Panie ty znasz nasza niedole i biedę…myśmy bez mocy…Bóg dal i odebrał…”

 • Apostolska wspólnota (2016). Ludzie bez Ducha staja się Apostołami! „Tacy, bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego; gdyż i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic, więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki”. Szeleszczące szaty, długie i zmyślone genealogie do Piotra i ‚Apostołowie bez Biblii i mocy, znaków i cudów’.(Cud ze jakoś powłóczą do budynku…)

Oto kłamstwo ,szarady ekumenizmu. Oto ekumeniczny fałszywy ogień!Oto won relikwii, oto won ludzkich metod!

 1. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2016 to modlitwa o upadek i przejecie od środka Protestantyzmu w Duchu Świętym (Pentekostalizmu oraz Ruchu Charyzmatycznego)

Weźmy tez jedna rzecz pod uwagę. Tego typu modlitwy dzieją się tez dookoła świata. Co roku papieże przesyłają ekumeniczne pozdrowienia i głoszą swoje plany.

Błagamy…przez wstawiennictwo błogosławionej [wiecznie] Dziewicy Maryi, apostoła Pawła i wszystkich świętych [zmarłych] o dar pełnej społeczności wszystkich ‚Chrześcijan’”Papież Franciszek, 2015.16

Osobisty ‚kaznodzieja Franciszka, Benedykta XVI oraz JP II’, Raniero Cantalamessa wygłosił w grudniu ubiegłego roku kazanie, nawołujące Protestantów, w szczególności ekumenizm do kolejnego kroku w zwiedzenie. Wg niego nadszedł czas na …czczenie Królowej Niebios. Za Radio Vaticana:17

Wszystkie te przesłanki pozwalają nam rozwijać szczerą nadzieję, że pewnego dnia w nie tak odległej przyszłości, katolicy i protestanci nie będą już podzieleni, ale zjednoczeni odnośnie Maryi we wspólnej czci, być może różniące się jej formach, ale zgodnych w uznaniu jej jako Matki Boga i Matki wierzących.

TMoJCh jest organizowana przez Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan oraz Komisji Wiary i Porządku- Ruchu Ekumenicznego. Światowa Rada Kościołów (Ruch Ekumeniczny realizujący postulaty Soboru Watykańskiego II) organizuje całoroczny ‚łańcuch modlitwy’

Miedzy 4 a 10 Września będą obmadlac i atakować Polskę. Żyjemy w czasach początku apostazji, gdzie wielce zorganizowana i finansowana propaganda papieska mobilizuje wszelkie dostępne siły by zakończyć Kontrreformacje. Przeczytaj dokładnie ta publikacje, wyślij ja znajomym, rodzinie, braciom, siostrom i pastorom. Zacznij wstawiać się, aby propaganda i dezinformacja18 ekumenizmu wyszła na jaw. I ty możesz się przyłączyć do wzbierającego ruchu anty-ekumenicznego! Załóż stronę www, blog, idź na spotkanie ekumeniczne i nakręć dobry materiał, aby ludzie zobaczyli o co chodzi!

W służbie Prawdzie,

Sluzba AntyEkumenia

Materiały:

http://ekumenia.pl/wp-content/uploads/2016/01/TMoJCh-2016-broszura.pdf

https://ctbi.org.uk/wp-content/uploads/2015/08/WPCU-2016-English-pamphlet.pdf

https://ctbi.org.uk/wp-content/uploads/2015/09/WPCU-2016-English-OOS.docx

https://ctbi.org.uk/wp-content/uploads/2015/09/WPCU-2016-8-Days-English.pdf

http://ekumenia.pl/wp-content/uploads/2016/01/ESN-2016-przemowienie-prezesa-PRE.pdf

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayer-doc/rc_pc_chrstuni_doc_20150526_week-prayer-2016_en.html

1www.mormoni.pl/

2adelfos.republika.pl

3prawdybiblijne.com

18«wprowadzenie kogoś w błąd przez podanie mylących lub fałszywych informacji» PWN

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s