Reinkarnacja versus jedna szansa w życiu


Reinkarnacja versus jedna szansa w życiu


Reinkarnacja versus jedna szansa w życiu

(Pobierz pdf)

„A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, (28) tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. ”List do Hebrajczyków 9

Jeśli są tam osoby, które zastanawiają się czy świętować Halloween, Samhain, Święto Zmarłych, Święto Przodków, Zaduszki itd. to chciałbym podać kilka ciekawych faktów.

Od czasu istnienia fałszywych religii po potopie, a mówimy tu o Sumerach, Akadach, Babilończykach, Asyryjczykach, Starożytnych Hindusach, itd. ludzie przyjęli fałszywe nauki o reinkarnacji, życiu pozagrobowym i kontaktach z ‚przodkami’! Każda fałszywa religia robiła to przez tysiąclecia!

Każdy uważny czytelnik Biblii zauważy, iż Stary oraz Nowy Testament mówi przeciwko temu. Kiedy Bóg wyprowadzał Izrael z Egiptu, oczyszczał ich także od fałszywych tradycji, w tym od kultu przodków.

Ludzie praktykują święta na część przodków w Afryce, Azji, Australii itd. Pochodzi to z fałszywych wierzeń, ze osoba żywa może przyczynić się do stanu osób zmarłych. Katolicyzm zapożyczył nie tylko od Słowian ale z innych kultur. Słowianie wierzą, iż istnieje swego rodzaju interakcja między zmarłymi a żywymi. Żywi, poprzez zapalanie ognia na cmentarzach, pojenie i karmienie ‚dusz zmarłych’, które przychodzą ze świata Welesa maja dostać ‚opiekę, powodzenie rodziny, plony’ itd. Mogą tez pomoc ‚zmarłym’ w ich drodze w zaświaty do Welesa, by potem stamtąd mogli dostać się do innych ‚zaświatów’, skąd maja się ‚(re)-inkarnowac’ by wrócić na ziemie z ptakami na wiosnę. Słowianie wierzą, ze człowiek składa się z ‚wielu pierwiastków’ pochodzących z poprzednich ‚żyć/ wcieleń’. Ich błędna wiara, każe im wierzyć, ze kontaktują się ‚z przodkami’.

Słowianie czerpią swoje przekonania od Hindusów, w trochę innym wymiarze. Należy dodać iż każdy okultysta, od satanistów po Wiccanow wierzą w reinkarnacje (czyli, nie pokutuj, bo oto się odrodzisz).Hindusi dla odmiany, wierzą, iz muszą pracować na tzw karmę (czyli uczynki, wg których będą reinkarnowani). Stad obserwujesz zbytnia troskę, i ba czczenie zwierząt, ponieważ wg ich wierzeń, może to być twój reinkarnowany dziadek! Możesz zaobserwować ich szczególne spojrzenie na demony, duchy, zwierzęta i ludzi. Mg wierzeń o reinkarnacji- człowiek wg jego karmy (uczynki ku reinkarnacji) może się odrodzić jako zwierze, demon, człowiek bądź duch. Ich czczenie odbywa się podczas święta pt: Pitru Paksha. Podczas tego święta przodków, ma otwierać się hinduski ‚czyściec’ czyli Pitru-loka i dusze ‚zmarłych’ maja przebywać w domostwach przez miesiąc!Ten czyściec ma być we władaniu demona śmierci zwanego Yama! Pitru-loka ma otwierać się gdy słonce wchodzi w znak Wagi a zamykać się gdy wejdzie w znak Skorpiona.

Podczas rytuałów tego święta, domownicy maja przebłagać przodków, duchy itd.

Shraddha obejmuje oblacje [skierowane do]poprzednich trzech pokoleń-recytując swoje nazwy-jak również do mitycznego przodka rodu (gotra=klan)”

Ten system wierzeń powoduje, ze pokolenia są związane przez oddawanie czci ‚zmarłym’. Pakty z demonami śmierci zawierane są właśnie przez ich przyzywanie, karmienie, pojenie i rytuały, modły. U Chińczyków podobnie dzieje się podczas tzw Festiwalu Duchów. Maja oni tez specjalnie wyznaczony Dzień oraz Miesiąc Duchów!Chińczycy pala kadzidła, czcza zmarłych, sporządzają rytualistyczny pokarm. Pala tzw pieniądze duchów, jīnzhǐ ku czci zmarłych.

Zarówno buddyści, hindusi, Druidzi, Słowianie wierzą w naukę Babilonu- reinkarnacje i stad obchodzą święta, jak Halloween, gdzie duchy, demony i ‚przodkowie’ przedostają się z zaświatów do świata żywych. U Słowian odrzwia ma otwierać nie Yama, ale Weles. U Meksykanów będzie to Mictecacihuatl oraz Mictlantecuhtli, na których część obchodzą oni tzw Día de Muertos/ Dzień Zmarłych. Zabiegi ze zmarłymi, które w poprzednich czasach przybierały tez formy stricte seansu spirytystycznego, opętania, channelingu zmarłych maja pomoc zmarłym wydobyć ich z kola ‚reinkarnacji’ (samsary)by osiągnąć tzw nirwanę lub moksze. Z tymi fałszywymi naukami związane są pojęciami jak ‚transmigracja’ oraz ‚odrodzenie’ oraz ‚badanie wcześniejszych żyć’.

Ludzie więc czcza zmarłych z powodu fałszywych wierzeń. To co kontaktują, to nie przodkowie, ale demony. Na tych doktrynach oparte są cale linie buddyzmu, okultyzmu, hinduizmu itd.

Marcin Luter, aby oponować tym błędnym, nekromanckim zabiegom, wywiesił 95 tez w czasie gdy katolicyzm przygotowywał się do corocznych obrzędów śmierci. Katolicyzm zapożyczył swoje tradycje od Słowian (palenie zniczy, czyściec, pomoc zmarłym przez modlitwę, zamawianie mszy itd.).

Dogmat o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił na Soborze w Lyonie w 1274 r. a potwierdził i wyjaśnił na Soborze Trydenckim (1545-1563) w osobnym dekrecie. ”ekai.pl

„Sobór trydencki – sobór powszechny Kościoła katolickiego, który miał miejsce w latach 1545-1563.Sobór był odpowiedzią na narastającą potrzebę reform w Kościele katolickim, który podjął się ich w odpowiedzi na reformację. Jest uznawany za początek okresu kontrreformacji.Wikipedia

Miesiąc listopad, zwłaszcza pierwsze jego dni stanowią okazję do uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową już tradycję. Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.archidiecezja krakowska

Katolicyzm więc głosi nie Ewangelie, ale nauki pogańskie. Wierzą, ze zmarłemu bez Chrystusa katolikowi są w stanie pomoc przez msze, modlitwy, pieniądze, odpusty i cały szereg religijnych zabiegów. Żaden papież nie wie czy pójdzie do nieba. Katolik nie ma nigdy pewności zbawienia.

Beatyfikacja (od łacińskiego Beatus, „błogosławiony” i facere, „aby”) jest to uznanie przez Kościół katolicki ze dany zmarły wszedł do nieba i zdolności, aby wstawiali się w imieniu ludzi, którzy modlą się w jego imieniu.”Wikipedia.

A więc decyzja nie leży w reku Jezusa, przez zbawienie i wytrwanie w nim, ale w reku człowieka. Np. JP II zmarł w 2005 r. a ludzie uznali, ze wszedł do nieba dopiero w 2011. Kanonizacja oznacza uznanie kogoś za ‚świętego’ po śmierci – sprzeczne z Biblia. JP II ‚został świętym’ dopiero w 2014 r.!

Nauki pogańskie nie maja pewności gdzie idą. Diabeł obiecuje im ‚nadzieje po śmierci bez Chrystusa’ za pomocą rytuałów, modlitw, liturgii itd. Podważa to naukę Chrystusa. Poganie maja bardzo pobłażliwy stosunek do zarówno zmarłych jak i demonów. W końcu to może być ich przodek! Ludzie wojujący za prawa zwierząt, czy tzw ahimsę lub wegetarianizm maja ku temu ‚duchowe’ i religijne pobudki! Ludzie kontaktujący się ze zmarłymi myślą, ze mogą coś im pomoc!

Jakże zwodnicza nadzieja pogan! Jakże dwu-kroć zwodnicza nadzieja katolicyzmu! Wzięli nauki od pogan, twierdząc, ze służą Jezusowi! Oto systemy religii wymyślone przez anioła światłości, Lucyfera. A zaczęło się od slow: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział?”.

Ludzie praktykujący czczenie zmarłych w postaci Wszystkich Świętych czy Zaduszkow nie znają Chrystusa. Ida oni inna droga, niż wyznaczył ja Mesjasz Jezus. Paweł pisze:

bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. ”List do Rzymian 10

Gorliwość religii jest ‚imponująca’, popatrz tylko na ekumenie…Jest daremna jednak, tak jak ich tradycje…bo są to tylko nauki ludzkie. Niech nie zwiedzie cie religijny człowiek, który jednak odrzuca Słowo! „On więcej służy od ciebie!”. Pytanie tylko : komu? Bo na pewno nie Jezusowi.

Pogaństwo: Biblia i nauki Jezusa:
– zmarli mogą przyjść i dać coś – po śmierci zmarły nie może wrócić. To do czego zwracasz się to demony i szatan.
– możemy pomoc zmarłym przez święta, rytuały i modlitwy. – po śmierci los zmarłego jest zapieczętowany na wieki.
– gdyby się nie udało dostać za pierwszym razem do nieba, jest jeszcze czyściec i nadzieja, ze rodzina będzie się modlić i płacić za odpusty. – jest niebo w Jezusie lub piekło poza nim. Po to Jezus poszedł na krzyż.
– gdyby się nie udało za pierwszym razem, phi, po co pokutować? W następnym życiu spróbuje lepiej… – jeśli nie przyjdziesz do Jezusa w tym życiu…to nie ma następnego… nie ma reinkarnacji…idziesz do piekła…i jeziora ognia…Zmartwychwstaniesz w ciele na sad…
– zmarli to moi przodkowie – zmarli są albo w niebie albo piekle i nie odwiedzają żywych! To co cie odwiedza, to demoniczna maskarada.
– zmarli mogą mi pomoc, więc modle się do nich – zmarli jeśli nie przyszli do Jezusa nie mogą sobie pomoc, co dopiero tobie. Ci w Jezusie nie wstawiają się za ciebie. Biblia mówi o tym, ze Jezus oraz Duch Święty wstawiają się za wierzących (Protestantów)
– modlitwa do papieża, to nie nekromancja…on jest beatyfikowany i kanonizowany… – nie ma różnicy. Do nieba idzie tylko ten co przyszedł do Jezusa. Zabiegi pośmiertne nie zmienia losu. Jedno i to samo.
– chwała Bogu, ze Siła Wyższa nikogo do piekła nie daje… – Jezus jasno o tym mówił. Bez niego nie możesz iść do nieba.

Ludzie używają hipnozy by dowiedzieć się kim byli w poprzednim życiu/ wcieleniu. Ponieważ ludzie są zdemonizowani i istnieją grzechy pokoleniowe, w twoim ciele mieszka więcej niż ty sam! Nie jest to jednak twój przodek, Jasiek ale demony podróżujące przez pokolenia. Ci co pytają się o poprzednie wcielenia, pytają demonów w ciele- i te gadają: Bylem kozakiem zaporoskim w XVI wieku! Oto diabelska błazenada!

Dziś musisz wybierać: podążam za Jezusem wąską droga albo idę z tłumem ‚w nieznane’. Większość ludzi praktykuje coś tylko dlatego, ze się nie interesuje co robi. Bardzo niebezpieczne jest powierzanie życia w ręce jakiegoś człowieka!

Dziś możesz wiedzieć, ze jesteś zbawiony i na właściwym kierunku do nieba. Chrystus wie gdzie pójdziesz, w odróżnieniu od papieża, który sam nie wie co z nim będzie…Komu zaufasz?

Zaproś Jezusa do serca i życia. Uwierz, ze umarł za twoje grzechy, abyś mógł mieć je wybaczone. Przyjdź do Niego, ponieważ On jest prawdziwym Panem Życia i Śmierci. Wyznaj Jemu grzechy!Złam pakty zawarte z ‚przodkami’. Wyznaj rytuały, w których brałeś udział honorujące diabla. Złam klątwy generacyjne i nakaz demonom wychodzić z życia!

Wreszcie, módl się o chrzest Duchem Świętym! Zakup Biblie i zacznij czytać! Wyślij te publikacje znajomym, o których wiesz ze nie maja nadziei. Dziś może się to zmienić!

Amen!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s