Najbardziej ukartowana konspiracja 21 wieku

Najbardziej ukartowana konspiracja 21 wieku

Feminizm- Perwersja- Pogaństwo- Baal- Asztarte- Izabel- Czarna Magia

Najbardziej ukartowana konspiracja 21 wieku

(Pobierz pdf!)

Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, Ja też zapomnę o twoich dzieciach.”Ks. Ozeasza 4

Ludu mój! Jego ciemięzcami są dzieci i kobiety nim rządzą.(Feminizm i kobieta ‚pastor’) Ludu mój! Twoi wodzowie to zwodziciele, wypaczyli drogi, którymi masz chodzić. ”Ks. Izajasza 3

Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. (14) Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. (15) I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. (16) Całe Pismo przez Boga jest natchnione (nie jest wymysłem ludzi)i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. ”2 List do Tymoteusza 3

Kościół Szatana zawsze akceptowa gejów, lesbijki i biseksualnych członków od swego założenia w 1966 roku…Kościół Szatana to pierwsza zorganizowana religia Zachodu, która [ich]przyjęła…”oficjalna strona Kościoła Szatana w Ameryce

Wielu pogan i Wiccan maj dość otwarte poglądy na temat homoseksualizmu…Niektóre tradycje pogańskie i Wicca są wyłącznie dla gejów (Dianic Wicca (Zsuzsanna Budapest) czy Tradycja Feri (Cora i Victor Anderson.))”paganwiccan.about.com

Nie ma jednego stanowiska wśród wszystkich rodzimowierców. Są związki, które kategorycznie odrzucają homoseksualizm jako niezgodny z naturą.Ratomir Wilkowski, żerca Rodzimego Kościoła Polskiego.(interia.pl)

Myślę, że pewnie, gdybym miał 21 lat w tym społeczeństwie, chciałbym określić siebie jako osoba biseksualna” pastor Ted Haggard

Wstęp

Ta tematyka budzi wielka kontrowersje, nawet jak okazuje się – w kręgach niektórych Protestantów. Myślę, ze wynika to po pierwsze z nieznajomości CO NAPRAWDE Biblia mówi na ten temat, oraz ignorancje historii. Poniżej przedstawiam nie-do-zbicia argumenty, które pomogą zrozumieć obecny stan rzeczy. Wielu Chrześcijanom dyktuje ich przekonania ‚czucie’, ‚widzimisię’, może postawa pastora w organizacji…Chwała Bogu, iż sprawiedliwy żyje z wiary w Słowo Boże, co pomaga mu nie tylko chodzić w zwycięstwie w każdej sferze, ale i pozwala przestawić te tematy w świetle Ducha Świętego!

Niezbite dowody

 1. Etymologia pokazuje nam, ze słowo np. aborcja (w sensie poronić) w latach 1540. Termin aborcjonista pojawia się dopiero w 1872 r.!1 Richard Owen wymyślił termin ‚dinozaur’ w 1841 roku, stad nie znajdziesz tego słowa w Biblii. 2Podobnie słowo homoseksualny pojawia się dopiero w 1892 r.!Nie jest to zgodne ani z Biblia, ani natura, ani biologia. Używanie słowa ‚gej’ w znaczeniu zboczeńca pojawiło się dopiero w roku 1971. Jest to propaganda lobby zboczeńców, stad żaden Protestant nie powinien używać tych mylnych, sztucznych słów. Proponuje następujące słówka: pedzio, zboczeniec, sodomita, które piętnują grzech.

 2. Historia pokazuje nam przykłady tego typu demonicznych zachowań i zawsze było to związane z kultem pogańskim. W kulturze i cywilizacji Sumerów, kapłanami boginki Innany (Istar, Asztarte, Izyda itd.) zwani gala byli transwestytami. U Akadów nosili nazwę kalu, byli czcicielami tej samej boginki, zwanej Ištar. Mężem tej boginki był Dumuzi(Tammuz). U Frygów, a potem w Starożytnym Rzymie spotykamy kapłanów bogini Kybele, zwanych galli. Małżonkiem Kybele miał być Attis(Tammuz).I kiedy Izrael odpadł od Jahwe, czytamy w Biblii, iz ustanowili ten sam kult w domu Bożym: „Kazał usunąć Aszerę ze świątyni Pana poza Jeruzalem do doliny Kidron i spalić ją w dolinie Kidron, zetrzeć ją w proch i proch z niej wyrzucić na cmentarz pospólstwa. (7) Kazał zburzyć pomieszczenia nierządników, którzy byli w świątyni Pana, gdzie niewiasty tkały zasłony dla Aszery. ”2 Ks. Królewska 23. Biblia Gdańska i Brzeska mówi o ‚sodomczykach’. Biblia Króla Jakuba mówi o ‚sodomitach’. Sodomici to mieszkańcy Sodomy, która Bóg szczególnie upatrzył jako popełniająca grzechy wbrew naturze i spalił ja ogniem na popiół, jako monument odrazy aż do dnia dzisiejszego.”W podobny też sposób Sodoma i Gomora oraz okoliczne miasta, które żyły w nieczystości i oddawały się rozpuście przeciw naturze, poniosły karę wiecznego ognia i stały się (odstraszającym) przykładem. ”List Judy 1

 1. Biblia używa następujących określeń i epitetów w odniesieniu do tych co dopuszczają się tych zdrożnych, nieludzkich praktyk: sodomita (Dt 23:17)- qadesh (tzw święty pedzio), pies (Dt 23:28)- od słowa źródłowego znaczącego skowyczeć, które pojawia się zarówno w ST jak i NT. (Dt 22:5) jest mowa o transwestycie. (1 Kor 6:9) opisuje dwa słówka: malakos (zniewieściałek) oraz arsenokoites co oznacza dosłownie „ten co ma stosunki płciowe z mężczyzną”. Te osoby nie odziedzicza nieba.

 2. Zakazane statystyki. Większość pedałów to pedofile. Większość z nich jest kryminalnego umysłu angażując się w narkotyki, alkohol oraz kryminalne zachowanie. Presja lobby spowodowała zmianę DSM (podręcznika do psychiatrii) z choroby umysłowej i socjopatii na zaburzenie orientacji seksualnej (oszustwo!) . Większość zakażeń wirusem HIV, AIDS jest pośród nich. AIDS na początku nazywało się GRID. (powiązane z pedziami zaburzenia odporności) lub ‚rak pedałów’. Aby promować w 21 wieku ta zdrożność UE miesza w statystykach i podaje ich fałszywe interpretacje.

 3. Czy Biblia szczególnie piętnuje ten wielki grzech? W ST Bóg wyraża się o nich jako obrzydliwość- zarówno sam grzech jak i osoby, które to czynią. Jahwe zalecał ich zniszczenie. Pomimo, ze Biblia wymienia wiele grzechów, obserwujemy, ze Bóg karał ze SZCZEGOLNA ZAPALCZYWOSCIA tych co dopuszczali się sodomii. Sodomita oznacza mieszkańca Sodomy ale i tego co gwałci mężczyznę. Okoliczne narody popełniały grzechy jak bałwochwalstwo, czary itd. ale Jahwe mówi, iż destrukcja na Sodome (kraj Kanaanu)spadła z powodu sodomii, zoofilii, kazirodztwa itd. Każdy grzech jest przestępstwem wobec Boga, ale ten jest gorszym od innych w skutkach na ciele, duchu, psychice i wieczności! Bóg nie nazwał cudzołóstwa jako ‚obrzydliwości’ choć, jest to straszny grzech. Popełniających cudzołóstwo nie nazwał epitetem, ale sodomitów nazwał psami. Interesujące jest to, ze Jezus w Objawieniu znowu używa tego słowa (kuon)

 4. Paweł w Liście do Rzymian pokazuje upadek ludzi– od odrzucenia Pisma, poprzez oddawanie czci ludziom i demonom, i jako rezultat- nieludzkie stosunki. Lesbijki, transwestyci, zboczeńcy jest to ostatni stan tuz przed śmiercią duchowa i piekłem. Paweł mówi o ‚zapłacie’ (sad) za ich ‚błąd’ : „Bóg rzucił ich na pastwę przewrotnego rozumu.”Duch wyraźnie mówi o tym, że w czasach ostatnich niektórzy odstąpią od wiary, ulegając zwodniczym duchom i naukom szatańskim, (2) przez obłudę kłamców, którzy swoje własne sumienie naznaczyli piętnem występku.(kauteriazo= przysmażone sumienie= demoniczna pieczęć) ”1 List do Tymoteusza 4. Zaczyna się od fałszywych filozofii, potem pojawiają się czyny, demonizacja, a potem mogiła. Każda cywilizacja, która dopuszczała te praktyki została rozbita. Pedały powodują, ze ziemia jest skalana.

 5. Paweł wskazuje, iż nie tylko winni są ci co robią te grzechy, ale i ci którzy ich popierają.(List do Rzymian 1:32)

 6. Ten grzech związany jest z demonicznym opętaniem. Jest specjalna kategoria demonów, które prowadza ludzi w ten typ zachowań (zboczenie, pedofilia, pederastia, zoofilia). Osoba nie może być wolna dopóki demony nie zostaną wyrzucone.

 7. Ponieważ osoby zaangażowane w satanizm, lucyferianizm, nauki Crowleya jak Thelema czy Ordo Templi Orientis („W VIII ° stopniu, wtajemniczony uczy się masturbacyjnych magicznych praktyk, w IX ° stopniu- magicznych technik związanych z waginalnym stosunkiem, a na XI ° [uczona] jest forma magii seksualnej ze stosunkiem analnym”), czy chociażby pewna część osób związanych z pogaństwem, Wicca- istnieją groty/ koweny czarownic, które zajmują się magia homo. Istnieje więc forma walki duchowej skierowana na zwykle niczego nie spodziewająca się publikę, aby wpływać na nich w ten sposób. Mogą więc oni rzucać tego typu czary, robić rytuały, czy robić rożny magiczny wpływ na otoczenie. Wielu pogan i okultystów stało za wprowadzeniem re-definicji małżeństwa do Ameryki. Niektórzy piszą o ‚wychodzeniu na astral’.

 8. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, ze agenda zboczenia popychana jest w sposób ukryty jak ciuchy typu uniseks, promocja różowych koszul dla mężczyzn, stawiania pedziów na czele domów mody, które kreują obecne trendy, kultura metroseksualna, kolczyki w uszach.

 9. Liberalny stosunek do tego tematu przez niektórych pastorów i ich skandale. Ted Haggard chodzący na prostytuckie cwele, Liardon Roberts (autor „Bożych Generałów”) i John Carette, Paul Crouch i Enoch Lonnie, biskup Eddie Long i jego pedalskie wybryki to tylko niektóre przypadki.

 10. Katolicyzm do dnia dzisiejszego ukrywał to co dzieje się za murami. Ludzie z niedowierzaniem patrzyli na stare książki odkrywające rożne zbrodnie. Dzisiaj dowiadujemy się nie tylko o satanizmie, ale Watykan coraz bardziej nie tylko chroni te praktyki, ale i próbuje ich wciągnąć do swojego systemu.

 11. Na koniec wypada dodać- niektórzy dziś idą ślepo w ekumenizm, Biskup KZ oraz Kbwch nawołuje aby przyjmować uchodźców z krajów Islamskich, i obserwujemy niepokojące nastawienie niektórych pastorów do tej zdrożności. Jak można się domyśleć, wielu przyjmie politykę podobna do Hillsong czyli brak opozycji do tego wielkiego zła. Popatrzcie na postawę posła Godsona, posłuchajcie kazania pastora z KZ, Daniela Jurka. Kiedy przyjdzie ruch feministyczny do KZ, będą ordynować kobiety. Kiedy UE każe im zając się zboczeńcami, może niektórzy zaczną ich ordynować. Obserwujemy niezwykle chory sposób ‚na Chrześcijaństwo’- zniewieściały brak oporu. Może niektórych trzeba uwolnić od demonów?

Uchodźcy robią wszystko by dostać wizę. Słychać nawet, ze są gotowi aby ‚przejść na Chrześcijaństwo’. 3 Dwóch Muzułmanów postanowiło przyjść do Hillsonga w Australii. To jednak nie przekonało sadu. W Europie4, w Niemczech Afgańczycy i Irańczycy przechodzą setkami na Chrześcijaństwo…by polepszyć sobie prawdopodobieństwo uzyskania azylu. Co jednak będzie później? Narodziny krypto-Chrześcijan na potrzeby Unii Europejskiej!

Biskup KZ i inni pewnie nie czytali, ze :

W szyickim islamie, takijja jest formą obłudy religijnej, lub zwolnienia prawnego, według której wierząca osoba (w allaha) można zaprzeczyć jego wiarę lub dopuścić się inaczej nielegalnych lub bluźnierczych czynów, zwłaszcza gdy są oni postawieni w sytuacji strachu lub ryzyka znacznego prześladowania”5

Dlaczego papież Franciszek i inni związani za ruchem ekumenicznym mogą w stanie kłamać w żywe oczy?

Doktryna mentalnej rezerwacji, lub dwuznaczności psychicznej, był specjalna odnoga kazuistyki (rozumowania opartego na przypadku) opracowanej w późnym średniowieczu i renesansie, a najczęściej rozwiązana z jezuitami”

Niejednoznaczności składni…jest sytuacja, w której zdanie może być interpretowane w więcej niż jeden sposób, ze względu na niejednoznaczną strukturę zdania.”6

Ekwiwokacja to jeden z błędów logiczno-językowych…[przykłady:] pewne wyrażenie potencjalnie wieloznaczne występuje w danej wypowiedzi przynajmniej dwukrotnie, przynajmniej w dwóch miejscach tej wypowiedzi jest ono użyte w różnych znaczeniach, wypowiedź ta zakłada, że ów wieloznaczny jej element posiada w każdym miejscu, w którym jest w niej użyty, to samo znaczenie. ”

Myślę, ze właśnie ekumenizm wykorzystuje tego typu manipulacje.

Ludzie są również zahipnotyzowani demonami obracającymi się dookoła papieża. Podczas jego wizyty na Kubie, jedna zwolenniczka mówiła w wywiadzie, ze widząc papieża było dla niej niczym ‚Jezus przechodzący obok’. Jeden z pilotów samolotu ‚odwożącego papieża do Rzymu z USA’, George Griffin7 mówił, ze „Kiedy wszedł na pokład, to jakby zobaczyłem Boga”. Podczas wizyty w Brazylii, jedna osoba ‚wygrzewała się w glorii Bożej patrząc na Franciszka i mówił, ze widząc papieża, to to samo jakby zobaczyć Jezusa’…8

„Byłam na nogach przez prawie 24 godziny, większość tego czasu na moich nogach i w deszczu i chłodzie. Ale nie czuję żadnego bólu. Czuję się skąpana w chwale Bożej, a to ze względu na papieża „, powiedziała de Oliveira Silva Nacilda, 61 lat, dla Associated Press. „Dla mnie jest to tak samo jak widzieć Jezus przechodzącego obok. Tak dotknięta się czuję. „Washington Times

Ten człowiek grzechu głosił: „życie [Jezusa] zakończyło się porażka, porażką krzyża” 9 podczas pobytu w USA. Nic dziwnego, bo przecież msza katolicka jest dowodem tego w co oni wierzą. Gdyby uwierzyli, iż krzyż było to wypełnienie Pisma i Zwycięstwo dla narodu ludzkiego, nie czyniliby tysiąca ‚ukrzyżowań Jezusa’ co dnia! I nie, traktowanie papieża niczym Boga wcale nie zakończyło się, wbrew propagandzie ekumenizmu, w zamierzchłych czasach.

Jeśli dziwisz się dlaczego w katoliku jest tak dużo pedofilii, pederastii czy zboczenia, poczytaj List do Rzymian 1. Katamita(od Ganimedes) czy paiderastia były charakterystyczna dla Greckiej religii. Dokładnie to samo dzieje się w katolicyzmie. Okultyści praktykują erotyczno- śpiąca świadomość (Eroto-comatose lucidity).

Demony strasznego brudu seksualnego chcą zniszczyć społeczeństwo. Jedynym sposobem aby to powstrzymać, musi być głoszenie Słowa, nazwaniem rzeczy po imieniu oraz walka duchowa i uwolnienie od demonów.

Nie daj się zwieść Unii Europejskiej i jej pedałowemu wychowaniu seksualnemu. (oni uczą tego co dzieje się w umyśle zboczeńca normalnych ludzi!)Nie pozwól również aby pastor czy wierzący zmanipulował cie do traktowania tego jako ‚kolejnego grzechu’. Fakty masz przed sobą. Polecam zapoznać się z materiałami spisanymi na następnej stronie. Zniszcz w imieniu Jezusa, programowanie Sodomy! Złam wszelki rytuał zrobiony aby wpływać na ciebie. Odrzuć propagandę i nie kupuj ich sofizmu, manipulacji słownej!

Wreszcie, jeśli nigdy nie przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela- uczyń to teraz. Bez niego nie ma Bożej pomocy, wybaczenia grzechów, ani otwartego nieba! Tam, 2000 lat wstecz, Jezus Chrystus poszedł na krzyż, aby przyszła wolność dla ludzkości. Abyś mógł mieć wybaczone grzechy, abyś mógł złamać klątwy, abyś mógł zdeptać szatana w swoim życiu i życiu innych. Módl się również o chrzest w Duchu Świętym(Dz.Ap 2 i 19)

Amen!


Tagi: konspiracja, LGBT, okultyzm, Kościół Zielonoświątkowy, Ruch Charyzmatyczny, opętanie, poganie, Wicca, papież Franciszek, Doktryna mentalnej rezerwacji, takijja, religijne kłamstwo, Unia Europejska, co Biblia mówi o homoseksualizmie?, azyl, uchodźcy, migranci, oszustwa, Biskup Kościoła Zielonoświątkowego, Kościół Boży w Chrystusie, John Godson.


Służba Antyekumenia to Protestantyzm w Duchu Świętym, walka duchowa, uwolnienie od demonów, pełna Ewangelia, Prawda, ponad-naturalne dary Ducha, wypełnianie Wielkiego Nakazu Misyjnego. Poruszanie tematów, które dadzą ci wolność, przybliża do Jezusa Chrystusa

Polecane publikacje z tej tematyki:

 • Rodzina i płeć pod atakiem- Produkcja odmieńców

 • Demolowanie argumentów propagandy-edukacja seksualna w Polsce.

 • Tysiące Amerykanów protestuje ‚kliniki’ aborcyjnego o molocha- Planned Parenthood w Ameryce

 • Hillsong – piewca I naganiacz ludzi do katolicyzmu.

 • Feministki chcą zmienić płeć Boga

 • Grzech i zwiedzenie przychodzą stopniowo, by wybuchnąć kiedy ludzie najmniej się spodziewają

 • Grzech grzechowi nierówny- Biblijna analiza!

 • Pastor Brian Houston(Hillsong)- „Tak,Mam wielu przyjaciół…pedziów”

 • Trzecia kabina w toalecie To powinno wywołać oburzenie

 • Zmasowany atak na stworzenie człowieka

 • Farsa i fałszywa logika ułomnych

Filmy:

 • Mit orientacji seksualnej

 • Subkultura śmierci-homoseksualiści

 • Oś zła-21 wiek-propaganda homoseksualistow- złe duchy na całym świecie

 • Obama kontra Putin- Globalna propaganda tyrana z U SA

 • Olimpiada w Rosji 2014

 • Pastor James David Manning o decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych (Wideo)

Tych informacji nie znajdziesz NIGDZIE indziej!

Poczytaj, dowiedz się sam i wyślij znajomym lub osoba zainteresowanym!

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s