Drzwi do nieba lub piekła

Drzwi do nieba lub piekła

Drzwi do nieba lub piekła

(Pobierz wlasny pdf!)

W czasach duchowego relatywizmu i zamydlenia, potrzebujemy znaleźć na to pytanie pewna na 100% odpowiedź. Po wybrykach papieża Franciszka (jak i jego pogańskich poprzedników Pontifeksów) – udzielania chrztu kropidłem, gdyby pojawił się Marsjanin i przypisywania takich głupot Duchowi Świętemu:

Kim jesteśmy aby zamykać drzwi dla pracy Ducha Świętego?..Duch Święty jest tym co pcha kościół ponad limity, idąc nawet dalej… To było nie do pomyślenia. Gdyby- na przykład jutro ekspedycja z Marsa przyszła i niektórzy z nich zjawili się u nas (u nich w katoliku)…Marsjanie, prawda? Zieloni, długie nochale i wielkie uszy, tak jak dzieci ich przedstawiają…I jeden z nich mówi: „Ale ja chce być ochrzczony!”. Co by się stało? ”1

Oto właśnie ‚Duch Święty’ o którym mówi papież. Ten człowiek grzechu deklaruje wiarę w Wielki Wybuch oraz jako cynik patrzy wątpiąc w Boga, który stworzył świat w dokładnie 6 dni.

W piątek 13-stego Marca 2015 roku, ten sam człowiek ogłasza specjalny ‚rok laski’. 2 Połączony jest on ze specjalnym rytuałem ‚otwarcia świętych drzwi’ w bazylice ‚św. Piotra’ podczas podczas tegorocznego święta Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 Grudnia)a skończyć się ma 20 Listopada, 2016 roku podczas tzw Uroczystość ‚Jezusa Chrystusa’. Papież zawierzył ‚święty rok jubileuszowy’ tzw Matce Miłosierdzia. (Królowej Niebios)3

Zaproponowany przez Papieską Rade ds. Nowej Ewangelizacji (stary katolicyzm w nowej formie) ma zapewnić, ze drzwi do katolickich kościołów będą otwarte przez dłuższy czas by ludzie mogli przyjść i przyjąć Eucharystie Pojednania. (czyli uklęknąć przed waflem i zjeść go, myśląc, ze właśnie ‚przyjęli Jezusa’).

Data otwarcia tego roku nie jest przypadkowa. Jest to data w której w 1965 r. zakończył się Drugi Sobór Watykański, gdzie weszła w życie papieska ekumenia! 4 I minęło od tego czasu 50 lat!

Oto jubileusz wprost z piekła.

Jeśli chodzi o te tajemnicze drzwi- są one otwierane tylko w tzw Święte Lata. Każda z bazylik Rzymu ma mieć takowego wrota. Mówimy tu o świątynkach Maryjnych:

  • Bazylika św. Pawła za Murami (zmyślone miejsce pochowku Pawła!)

  • Bazylika św. Jana na Lateranie

  • Bazylika Matki Bożej Większej

  • Bazylika św. Piotra na Watykanie

Nie zapominajmy, ze katolicyzm to kult Maryjny. Po rytuale otwarcia świętych drzwi u ‚św. Piotra’- utworzą te wrota w pozostałych 3 świątynkach.

Rytuał otwarcia Świętych Drzwi ilustruje symbolicznie idee, ze podczas Jubileuszu, ‚wierni’ staja przed niebywałą ścieżką aby przyjść do ‚zbawienia’”5 Radio Watykańskie.

Jak podaje to radio, Jubileuszowe lata zaczęły się od 1300 roku. JP II ogłosił dwa w 1983 i 2000 roku. W 2000 r. ludzie mogli przyjąć odpust Jubileuszowy! 6 Warunkami było aby poświecić się charytatywnym wysiłkom, odwiedzić parafie, lub podjąć specjalna pielgrzymkę do Rzymu lub Jerozolimy. Innym sposobem jego uzyskania było odstawienie alkoholu lub palenia na jeden dzień bądź danie datków na ubogich!

JP II otworzył święte drzwi tuz przed pasterka w 1999 r. Uklęknął u progu po tym jak popchnął te drzwi aby się otworzyły, w reku krucyfiks (odlew wiecznie martwego ‚Chrystusa’).

Źródło: Wikipedia7

Az do 2000 r. papież pukał przesadnie 7 razy w te ‚święte’ wrota.

Święte drzwi do Bazyliki św. Pawła za Murami zostały otwarte w ekumenicznej ceremonii, 18 Stycznia, pierwszego dnia Tygodnia Modlitw o Jedność ‚Chrześcijan’ przez JP II, Arcybiskupa z Canterbury i Patriarchę Konstantynopola ”8

Pamiętajmy, ze w roku po wywieszeniu 95 Tez przez Lutra, Leon X wydal bulle i tam pisało tak (Cum postquam):

„Biskup Rzymu, następca Piotra klucznika i namiestnik Jezusa na ziemi, mocą władzy kluczy otwierających królestwo niebieskie, usuwa u wiernych to, co stanowi przeszkodę w dostępie do Chrystusa, mianowicie winę i karę należną za grzechy uczynkowe; winę – za pośrednictwem sakramentu pokuty, karę zaś doczesną należną za grzechy według sprawiedliwości Boskiej – za pośrednictwem odpustu Kościoła. (…) Kiedy na mocy swej władzy apostolskiej udziela odpustu tak dla żywych, jak i dla umarłych, wówczas rozdziela ze skarbca zasług Jezusa Chrystusa i Świętych. (…) Postanawiamy władzą apostolską i mocą obecnego pisma, że tak powinni wszyscy utrzymywać i głosić pod karą wyłączenia ze społeczności wiernych 9

Nie, drogi czytelniku wbrew pracy w pocie czoła ekumenikow oraz propagandy katolicyzmu- odpusty nie zniknęły ale są praktykowane po dziś dzień. Franciszek zagwarantował odpust w 2013 r. na Światowy Dzień Młodzieży.10

Zauważcie, ze ten system jest ‚w miejsce Chrystusa’. Nigdy do niego nie prowadzi bo Go nie zna. Niezbawiony człowiek zasiada na tronie i prezentuje światu herezje, bałwochwalstwo i drogi, które prowadza ich do wiecznego ‚pracowania na zbawienie’ poza Jezusem i Pismem Świętym!

Odpusty, msze, eucharystie, modlitwy do zmarłych, koronki itd. Nigdy nie prowadza ludzi do Biblijnego Jezusa. Ekumenia to herezja stuleci wymyślona przez diaboliczny umysł szatana. 11

Czy nie widzisz podstępu? Zamiast przyjść bezpośrednio do Jezusa, ludzie idą przez inne drzwi. Zapowiadał o tym Jezus 2000 lat temu gdy mówił:

(1) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. (2) Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. (3) Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je. (4) Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. (5) Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. (6) Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. (7) Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec. (8) Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. (9) Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. (10) Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. (11) Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. (12) Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, (13) ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. (14) Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają. (15) Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce. (16) ”Ew. Jana 10

Usłyszmy niepoprawna politycznie prawdę: Papież i jego system to złodziej i zbójca. Ekumenia to papamobile. Wbrew pięknym, anielskim zamydlaniom z ust papieskich i obmywania nóg biednym- oto złodziej dusz, oto obcy, który przychodzi by pokazać inna naukę od samego Jezusa!

Kleptes – złodziej

Lestes – ten co ogołaca, plądruje.

Złodziej kradnie coś co jest wg prawa własnością innego! Thuo– przetłumaczone jako zabijać, oznacza zabić, złożyć w ofierze! Każda osoba pochwycona przez złodzieja dusz, jest ofiarowana przed szatana! Apollumi to kompletnie zniszczyć, uczynić bezużytecznym, doprowadzić do ruiny.

Złodziej, fałszywy pasterz, najemnik okrada ludzkie dusze sposobem, przynosi ich przed szatana i nosi jak naszyjnik. To doprowadza ich do ruiny- fizycznie, umysłowo i duchowo. Końcowym celem jest wieczna śmierć. Misthotos to najemnik, zwerbowany za kasę.

I tu jest wołanie do owiec Jezusa! Owca za obcym nie pójdzie. Żadna z owiec nie weźmie słowa człowieka nad słowa ich Mistrza i Pana, Jezusa. Pomyślcie o tym. Dziś toczy się rozgrywka o dusze ludzkie. Jezus wola do swoich owiec, które się zgubiły w gąszczu papieskiej ekumenii,katolicyzmu czy innych dróg:

I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, (5) gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. ”Objawienie 18

Nie oszukujcie się. Przebywanie ekumenii w katolicyzmie da im zapłatę za ta diaboliczna jedność- podziela ich grzechy, demony i choroby oraz sady. Ostatecznie ekumenik, niepomny na ostrzeżenia umrze z ekumeniczna modlitwa na ustach idąc w odmęty buchającego piekła, które jest na wieki.

Spurgeon wolał w kazaniach co powinno odbić się echem u Protestantów w Duchu Świętym:

O, abyśmy mieli więcej ludzi jak John Knox, którego modlitwy były straszniejsze dla Królowej Marii I (znanej egzekutorki Protestantów znanej jako Krwawa! Patrz Jezebel i Achab) niż 10,000 żołnierzy. O , abyśmy mieli więcej Eliaszów, przez których wiarę, okna niebios otworzyły by się na oścież bądź zatrzasnęły! ”12

Potrzeba nam Johna Knoxa ponownie. Nie mów do mnie o tych ułożonych i łagodnych o gładkich manierach i delikatnych słowach. Chcemy pełnego ognia Knoxa, który pomimo swojej gwałtowności pobił pulpit na drzazgi, ale pobudził nasze serca do działania”13

O bracie i siostro, nie daj się zgasić dzisiejszym gaśnicą i ‚nakierowywaczom i ociosywaczom Ducha Świętego’! Dziś potrzeba nam Eliasza, który zapali ogień przebudzenia i pobije ekumeniczne służki Jezebel i Achaba! Moc Ducha Świętego wstrząśnie światem jeszcze raz!

Nie dokonają tego jednak przyjaciele tego świata. Moc nie należy do idących na kompromis ludzi, którzy maja pozory pobożności…Nie, to nie wielka gwiazda z zagranicy…To ty i ja, głoszący Słowo Boże pełne mocy (), które strawi herezje, apostazje i wybije wszelkie demony, które dziś wchodzą do zborów jak do klubu i są witane z oklaskami! Słowo w Duchu zabija zło! Bóg wciąż jest ogniem pożerającym! Jezus wciąż przyszedł by zniszczyć dzieła diabla – ekumenie, herezje, letniość, apostazje, lalusiowatosc, zwiedzenie….

Przyjmij Jezusa do swojego życia i wejdź przez drzwi, nie uczynione i polakierowane ręka człowieka, tj przez samego Jezusa Chrystusa z Biblii! Wołaj aby Bóg wyrwał cie ze zwiedzenia, jeśli kroczysz drogami człowieka grzechu i małego rogu, jakże bluźniącego i nieprzeciwstawiającego się słowom i ewangelii, która przyniósł Chrystus!

Amen! Niech ogień Ducha plonie i zapali przebudzenie!

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/giubileo-jubilee-jubileo-francesco-francisco-francis-39713/

http://www.nytimes.com/1982/11/27/world/pope-in-surprise-move-calls-1983-a-holy-year.html

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s