Światowa konferencja ludzi słyszących głosy w głowie

Światowa konferencja ludzi słyszących głosy w głowie

Czyli jak ludzie dziś (nieświadomie) współpracują z chorobami i demonami.

Światowa konferencja ludzi słyszących głosy w głowie

(Pobierz wlasna kopie na dysk)

Może stać się książką roku 2015!

Brytyjski The Independent zamieścił ciekawy artykuł pt: The enemy within: People who hear voices in their heads are being encouraged to talk back. 1 W skrócie (można pod odnośnikiem poczytać cały artykuł) chodzi o głownie jedna kobietę, Rachel Waddingham, która zaczęła słyszeć glosy 3 ‚osób’ w średnim wieku, które miały rozmawiać o niej na dole. Gdy zeszła po schodach, okazało się, ze ich nie ma, ale glosy mówiły: i tak nas nie znajdzie….

Te glosy komentowały jej życie, zachowanie, zaczęła bać się kąpać aż w końcu doprowadziło ja to na leki psychotropowe. Ta kobieta była przekonana, ze tych ‚trzech’ monitorowało ja cały czas.

Jak widać z artykułu ta osoba nie jest sama. Wg badan aż 1 na 25 osób ma słyszeć glosy regularnie, a 40% populacji ma słyszeć je w pewnym momencie ich życia.

Światowy Kongres Słyszenia Głosów23 to nie żart. W poprzednim (2014) roku był to już szósty kongres. Ma on skupić ludzi jak ta wymieniona wcześniej kobieta. Artykuł i kongres podpiera się Odyseja, Homera, gdzie Odyseusz miał słyszeć glosy syren:

„A gdyśmy się zbliżyli do wyspy tej brzegu,
Syreny, widząc nawę gnaną w pełnym biegu,
Pieszczonymi głosami śpiew zawiodły taki:

– Zbliż się, chlubo Achiwów, Odysie z Itaki!
Zbliż do lądu! Posłuchaj, jak śpiewamy cudnie!
Nikt tu jeszcze na czarnym nie przemknął się sudnie,
Żeby się nie zatrzymał na dźwięk naszych pieni;
Owszem, wszyscy śpiewaniem tym rozweseleni,
Oświeceni mądrością płyną sobie daléj.
Wiemy, co niegdyś Grecy, Trojanie doznali
Nieszczęść, z bogów naprawy, na Ilionu polach,
Wiemy o wszystkich ziemskich dolach i niedolach. –
Tak śpiewały, a we mnie już żądza się budzi
Słuchać jeszcze tych śpiewów; więc mrugam na ludzi,
By przyszli mię rozpętać. – Okręt pędzi chyżo.
Wtem Euryloch, Perimed do mnie się przybliżą
I przywiążą do masztu silniej powrozami.
Tymczasem wyspa Syren została za nami,
Już ich głosu i śpiewu prawie nikt nie słyszy.
Więc wosk z uszu odlepiał każdy z towarzyszy,
A i mnie z onych pętów też oswobodzili. ”4

Współczesna psychologia traktuje ten przypadek jako Odyseusza, który słyszał glosy niewidzialnych syren. Miał ‚omamy, halucynacje, zwidy, majaki, widziadła itd. W Wikipedii znajdziemy parę ciekawych definicji:

Omamy rzekome, pseudohalucynacje, omamy psychiczne – zaburzenie spostrzegania, polegające na osądzie realizującym istnienia doznania zmysłowego (obrazu, dźwięku) bez rzeczywistego bodźca, przy czym osoba doznająca omamu rzekomego umiejscawia spostrzeżenie zmysłowe w przestrzeni niewłaściwej dla danego zmysłu. Omamem prawdziwym słuchowym będzie poczucie, że słyszy się rozmowę za oknem – co stanowi percepcję zgodną z zasięgiem zmysłu słuchu – natomiast omamem rzekomym będzie poczucie, że słyszy się dźwięki, słowa, czy zdania dobiegające z głowy, brzucha, czy innego miejsca. Dla omamów wzrokowych: prawdziwym omamem jest widzenie osoby w pokoju, której w rzeczywistości tam nie ma, zaś omamem rzekomym będzie spostrzeżenie osoby w oczach, czy na Marsie – tzn. tam, gdzie człowiek nie może nic zauważyć. ”5

słyszalne myśli: chory słyszy własne myśli, zanim zostaną one wypowiedziane lub głos powtarza jego myśli od razu po ich powstaniu (echo myśli)

 • omamy w drugiej osobie: pacjent słyszy głos bądź głosy, które wypowiadają się bezpośrednio do niego; głosy mogą wypowiadać choremu polecenia (omamy nakazujące), chwalić go bądź krytykować

 • omamy w trzeciej osobie: pacjent słyszy głos lub głosy, które rozmawiają o nim, komentują jego myśli i zachowanie ”6

omamy powierzchniowe: objawiają się fałszywym doznaniem dotyku, mrowienia, pełzania owadów na lub pod skórą (halucynoza pasożytnicza); fałszywymi odczuciami zimna, ciepła lub wilgoci

 • omamy trzewne: fałszywe doznania pochodzące z wnętrza ciała objawiające się jako wrażenie przesuwania się narządów wewnętrznych, pulsowanie ich bądź kurczenie

 • omamy kinestetyczne: objawiają się fałszywymi doznaniami dotyczącymi mięśni i stawów (np. odczuwanie skręcania kończyn) ”7

Historia człowieka mówi swoje…

Oto klasyfikacja dokonana przez psychologie i psychiatrie. Zauważmy jedna rzecz, która wielu może uratować zdrowie a nawet życie. Ludzie na całym świecie, możesz wybrać dowolny kontynent od początku czasów -wierzyli,ze ‚tam coś jest’.8 Najstarsze cywilizacje zawierają dokumenty, które świadczą o komunikacji ludzi z czymś co nie jest materialne! Popatrz na cywilizacje Sumerów, Akadów, Babilończyków, Hindusów (Cywilizacja doliny Indusu) czy nawet aborygenów z Australii.

Zanim pojawiła się współczesna psychologia czy psychiatria, przez wieki powstały filozofie, które otworzyły im drogę. Mówimy tu o racjonalizmie („Przekonanie o rozumności świata i jego uporządkowaniu wywodzi się od Heraklita, który wprowadził do filozofii pojęcie rozumu (logos), który rządzi światem. Eleaci zaprzeczyli wiarygodności danych zmysłowych, dowodząc ich sprzeczności z logicznym rozumowaniem”9). (Według Kartezjusza jedynym źródłem rzetelnej wiedzy i kryterium prawdy jest ludzki rozum. Myśl tę rozwinął holenderski filozof, Baruch Spinoza, utrzymując, że prawdą jest tylko to, co można rozumowo określić i uzasadnić. Wynikiem rozwoju racjonalizmu stała się krytyka wierzeń religijnych, przejawiająca się w ateizmie lub deizmie. )10

Celem właśnie tych filozofii jest rozbrojenie ludzi przez diabla, aby nie wierzyli w Boga ani cuda. Stad mamy współczesny świat, jaki mamy- choroby, ograniczony człowiek staje się sam Bogiem (kto jednak umieścił to słonce na niebie? ) i diabeł może, praktycznie dowolnie zwodzić ludzi filozofiami a potem ukręcić ich u postronka ‚medycyny’ i leków, by trzymać ich w mękach przez długie lata.

Deiści nie Chrześcijanie!

„DEIZM – uznawał Boga jako czystą ideę. Bóg tak rozumiany jest co prawda stwórcą mechanizmu świata, ale już nie ingeruje w dzieje ludzkości, jest odległy i niepoznawalny (od łac. słowa deus – Bóg). Deiści odrzucali objawienie

Gdy patrzysz na dzisiejsze kościoły, to co widzisz? Odrzucając chrzest w Duchu Świętym, dary ducha, ponad naturalna Boza ingerencje a także ponad naturalne objawienie Słowa Bożego- mamy czystych DEISTOW NIE CHRZESCIJAN!. Czy widzisz wielka niewole ludzka? Bóg zawsze od początku stworzenia człowieka ingerował w świat ludzi. Czytamy jak Adam żył i rozmawiał z Bogiem! Baptyści, Metodyści i podobni podążają za naukami tego świata i światowym sposobem na studiowanie Boga!

Oświecenie to epoka racjonalizmu czyli ci którzy umieją posługiwać się rozumem i dzięki niemu mogą poznać cały świat, zbadać go. ”11

Religie tego świata konstruują bożki bo nie znają Boga Biblii! Papież Franciszek tak się wypowiadał na temat boga w którego wierzy: „Kiedy czytamy o stworzeniu człowieka w ks Rodzaju, napotykamy na ryzyko zobaczenia Boga jako magika, który wraz z poruszeniem magicznej różdżki potrafi zrobić wszystko. ”12

Wracając do artykułu- człowiek żyjący racjonalnie postanowił poradzić sobie jakoś z tym fantem. Nauczyli się rozmawiać z glosami! Hearing Voices Network powstała aby im jakoś pomoc. Co ciekawe określili pewne wspólne cechy dla osób słyszących glosy:

 • 70% osób przeżyła jakaś formę traumy (która sama w sobie może otworzyć osobę na demony i ich inwazje)

 • Glosy naśladują głos sprawców lub ofiar, mogą być demoniczne lub ‚anielskie’

Biblijny krytycyzm13 również otworzył drogę do stanu kościoła jaki oglądamy dzisiaj- racjonalizowanie cudów oraz naukowe wyjaśnienie ponad-naturalnych cudów Biblii- oto niektóre z przykładów! Nie dziw się, gdy Kościelniaki nie wierzą,ze Bóg uzdrawia, uwalnia, czy w ponad naturalny sposób daje pieniądze! Oto deiści i racjonaliści, zalegający na pustyni tego świata!

Nie dziw się, gdy Kościelniaki nie wierzą,ze Bóg uzdrawia, uwalnia, czy w ponad naturalny sposób daje pieniądze! Oto deiści i racjonaliści, zalegający na pustyni tego świata!

 

Bóg ma specjalne miejsce na cuda w życiu człowieka! Izrael wychodząc z Egiptu musiał zrzucić tez jarzmo filozofii tego świata! Przejść z czczenia bożków wg kierunku tego świata, do podążania za Żywym Bogiem, w wierze, pośród cudów i zwycięstw! Hallelu Jah! Ci, którzy nie zrozumieją tego, są rozbitkami na pustyni tego świata….

Obecnie, wymieniona pani słyszy… 13 głosów. A jak pomogła im racjonalistyczna grupa ateistów? Ta biedna pani przeszła z walki z tymi glosami, do…konwersacji. Wymienia nawet ich imiona: Blue, Elfie, Tommy, Scream oraz grupa, z którymi się jeszcze nie dogadała. Tragiczne jest to, ze ona im czyta bajki jak są niespokojne.

Eleanor Longden to inna osoba, która słyszy glosy. Opisuje, jak glosy kazały jej odciąć palec i groziły, ze jeśli tego nie zrobi to zabija jej rodzinę. Gdy sprzeciwiła się ich zadaniom usłyszała ‚chórek fantomów’, który się z niej rechotał.

Jezus na pustyni.

Pan Jezus gdy był na pustyni słyszał glosy. I nie była to wyobraźnia pobudzona przez 40 dniowy post. Tam był faktyczny diabeł. Podstawa uwolnienia i zwycięstwa jest nawrócenie się i rozpoczęcie Biblijnego myślenia. Jak już pisałem wcześniej, każda cywilizacja przed i po potopie mówiła o demonach. I nie jest to zbiorowa psychoza! Każdy kontynent zawiera dowody. Jaki jest i był problem. Ludzie nie czytali 12 rozdziału ks Objawienia, gdzie pisze o wojnie w niebie. Bunt szatana miał miejsce w okolicach buntu człowieka. Zamkniecie jednak drogi diabłu do nieba, nastąpiło, gdy Jezus poszedł na krzyż by przelać krew za ludzkość. Czytamy, ze diabeł podążał za zmartwychwstałym Chrystusem do nieba, by otrzymać łomot i spaść na diaboliczny pysk na ziemie. On tam już był od wieków, ale od czasu ofiary Chrystusa nie może już przychodzić przed tron Boga, jak mógł to robić za Hioba. Większość ochrzczonych w Duchu Protestantów zdaje się nie czytało tego fragmentu:

„I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.(zmartwychwstanie Pana Panów i Króla Królów- także w Daniela 7, gdzie czytamy-”I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego(Bar Enash); doszedł do Sędziwego(At-teek’ Yome- Odwieczny ) i stawiono go przed nim. (14) I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne. ”) (6) I uciekła niewiasta() na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. (11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. (12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. (13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. (18) I stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim. Obj 12

Potomstwo niewiasty (Izraela Duchowego)- „które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. ”. Nie jest mowa tu o cielesnym Izraelu!

I tak mamy: starożytne kultury znały demoniczne manifestacje. Często chroniły się przed bardziej złośliwymi demonami uciekając się do przywoływania silniejszych od nich. Racjonalizm, Oświecenie, Humanizm, a potem psychologia i psychiatria to wybieg by diabla zaszeregować jako ‚pogląd prymitywnego człowieka’.

Jaki jest tego rezultat? Ludzie żyją na psychotropach przez cale życie. Szpitale są pełne pacjentów, których już leki na bóle głowy nie mogą uśmierzyć. Ludzie chodzą do kościoła, i NIGDY nie słyszą o Prawdziwym Jezusie, który uzdrawia (choroba jest od diabla), uwalnia od demonów (które ukryły swoje przebywanie na ziemi przez wymienione filozofie) i robi cuda (, których racjonaliści nie mogą wyjaśnić, przerosły ich ‚samoubóstwienie’ i rozumek).

Hearing Voices Networks (sieci pomocy)maja występować w 29 krajach.14 Świat co najwyżej może człowieka nauczyć jak sobie radzić z tymi glosami! Świat celebruje choroby, które Jezus poniósł na krzyż!

W ciągu roku ludzie celebrują:15

Celebracja dzieła diabla i demonów!

 • Światowy Dzień Chorego– 11 Lutego ustanowiony przez bałwochwalce JPII!

 • Światowy Dzień Tuberkulozy– 24 Marca

 • Światowy Dzień Hemofilii– 17 Kwietnia

 • Światowy Dzień Schizofrenii– 24 Maja

 • Dzień Dumy z Autyzmu– 18 Czerwiec

 • Światowy Dzień wynalezienia szczepionki na adidasa– 17 Maj (proste- przestańcie promować zboczeńców, pokutujcie z grzechów sodomici!)

Oto skutek humanizmu, ateizmu, racjonalizmu…Diabeł może działać prawie jak chce (ograniczony Boza suwerennością).

Myślę, ze po lekturze tej publikacji każdy musi się zorientować gdzie należy i w co wierzy? Cecha Boga, Jezusa jest usuniecie problemu- NIE nauczenie się z nim żyć! Gdy Jezus cytuje w Duchu Pismo, diabeł ucieka, by przemówić do niego później (przez faryzeuszy czy nawet nie znającego Pisma jeszcze Piotra!). Gdy Jezus widzi osoby ślepe, głuche, z brakującymi częściami ciała, czy zdemonizowane, bynajmniej nie każe im iść do lekarza! Halo?

Osoba znająca Biblie zaraz zauważy w jakim stanie są kościoły mainstream! Wielu pastorów to humanistyczni deiści! Modlą ale nie wierzą, czytają Pismo, ale je od-cudowiaja! I zobaczysz ich w unii ze światem. Jedyna różnica między nimi a osobami ze świata jest… rybka na samochodzie…To wszystko…

Jeśli masz dość, po dziurki w nosie- chorób, twojego stanu, uzależnienia, bycia bandziorem, kryminalista, prostytutka, nimfomanka- jest JEDYNA DROGA. Czy jak wielu w Biblii, wychodziłeś i przedeptałeś chodniki i wycieraczki ekspertów tego świata w tym racjonalistycznych teologów, którzy mówili: nie da się, albo: to wszystko co możemy dla ciebie zrobić?

Oto twój czas. To twój dzień!

Co niemożliwego jest u ludzi, możliwe jest u Boga.”Ew. Łukasza 18:27

Ludzie w Ewangeliach zostawili ludzki rozumek i filozofie a udali się do dawcy życia i zdrowia- Jezusa Chrystusa (zauważ, ze nikt nie uczynił sobie podobizny, nie kadził kadzielnica, nie robił zabobonów, nie wzywał zmarłych!).

Wołaj o zbawienie i pomoc, tam gdzie jesteś:

 1. Wyznaje, ze nie szukałem Jezusa ale przemierzyłem wszystkich ekspertów tego świata i wydałem masę pieniędzy na nich. Problem wciąż jest. Postanawiam zaufać Bogu, który stworzył ten świat. Przyjmuje Jezusa- Zbawiciela i mojego Lekarza do życia i serca przez wiarę. Wyznaje Go moim Zbawca. Jezus- syn marnotrawny powrócił!

 2. Wybacz mi moje grzechy-………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  (Załatw to z serca- TY i BOG!). Wierze, teraz ze te grzechy i wszelkie jakich się dopuściłem w moim życiu są obmyte w krwi Jezusa i wrzucone teraz do rzeki zapomnienia przed Bogiem!

 3. Modle się, abyś ochrzcił mnie Duchem Świętym(poczytaj Dzieje Apostolskie 2 oraz 19. Tak! Dobrze myślisz- potrzeba kupić BIBLIE!)

 4. Teraz, jako prawowite dziecko Boze nakazuje, w imieniu Jezusa aby wszelkie glosy w mojej głowie, ciele czy na zewnątrz, które nie są moimi, ani od Jezusa aby UCICHLY! Zawiązuje was, którzy stoicie za tymi glosami i nakazuje się wynosić! Teraz wstań i nakazuj im aby wyszli! Jeśli masz kogoś obok, kto wierzy to poproś aby stanęła ta osoba obok ciebie i wyganiała tak długo aż będzie ‚cisza w eterze’!

 5. Wzywaj imię Jezusa Chrystusa, krew Branka, zwycięstwo ofiary na Golgocie sprzed 2000 lat nad każdym demonem!

 6. Oglądaj zwycięstwo!

To samo możesz zrobić, jeśli jest choroba, która cie meczy. Teraz z serca, własnymi słowami oddaj chwale Boga. Po wyrzuceniu demonów i uleczeniu choroby, zacznij żyć wiara, czytaj Biblie- wypisz wersety o wierze. Sprzeciwiaj się wszelkim atakom diabla- myślom, sugestia, itd.

Podziel się z innymi, co Bóg uczynił w Twoim życiu!

A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. (19) Lecz On nie zezwolił mu, ale mu rzekł: Idź do domu swego, do swoich, i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. (20) Odszedł więc i począł opowiadać w Dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus; a wszyscy się zdumiewali. Ew. Marka 5

Chwała Jezusowi!

(Przeczytaj ta publikacje KILKA razy abyś mógł zgłębić wszelkie te info i argumenty! Świadectwa cudów możesz wysłać na stronę https://antyekumenia.wordpress.com/ )

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s