Zwiedzenie Leszka Mochy, członka Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego.

Zwiedzenie Leszka Mochy, członka Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego.

Co ciekawe, kolejna osoba ‚ewoluowała’ w swoich poglądach. Kiedy wybierano B.Obame w 2008 r on opowiadał się przeciwko homoseksualizmowi.Jednak w miare czasu jego pozycja na ten temat ‚ewoluowala’.

Obama tez twierdzi, ze jest Chrześcijaninem i kieruje się dokładnie taka miłością jak Mocha. Czyli zaprasza Muzułmanów, Hindusów, Żydów, katolików do Białego Domu. Głosi odważnie z prezydenckiego pulpitu: Ameryka to już nie Chrześcijański kraj, ale i Muzułmanów, Hindusów, Buddystów, itd.

Oto ‚miłość’ typu New Age:

Hinduizm

Islam

Zyczenia Obamy z okazji Nowrooza, zwiazanego z Zaratuszranizmem.

Buddyzm

Dziś wielu odchodzi od Ewangelii. Głosi tak światu, by za wszelka cenę ich lubili. To ewangelia zwiedzenia i akomodacje świata. Oto niektóre wypowiedzi Mochy, który jak widać idzie pędem ku zatraceniu i powraca na łono matki odstępstwa, katolicyzmu.

Każdy Zielonoświątkowiec powinien podnieść głos. To skandal! 99% nowo narodzonych Chrześcijan wyszła z kk. Co wiec Mocha teraz powiesz? Babcie różańcowe, ślęczące pod obrazem, zdzierające kolana i dające na księdza pieniądza myśląc ze to ich weźmie do czyśćca, są teraz…Chrześcijanami? Ufający Maryi, modlący się na różańcu i wzywający zmarłych, są Biblijnymi Chrześcijanami? Musiało ci się poprzestawiać we łbie.

Całowanie lalki…

Całowanie plastiku…

Bałwochwalstwo…

Całowanie lalki

Kwiatki dla demonicznej ‚matki’!

Anglikanie wyznają przynależność duchowa do antychrysta katolickiego:

Rowan Williams, arcybiskup anglikański. Jaka radość na twarzy antychrysta!

Namawiam kazdego Zielonoswiatkowca do wyjscia z ich ‚parafii’. Wasi liderzy jak on wioda was z powrotem do upadku, nazywajac to ‚miloscia’!

Oto cytaty z Chrześcijanina:

„Ale mówiąc na synodzie o miłości do katolików, stwierdził Pastor, że do tego dojrzałTo był proces. Mimo że nigdy nie głosiłem, iż Bóg działa tylko w Kościele zielonoświątkowym albo tylko w Kościołach ewangelicznych, to jednak mój stosunek do katolików mógł sprawiać wrażenie, że tak w istocie jest. Jednak z biegiem lat odkrywałem, że ludzie nawracają się do Boga niezależnie od Kościoła, w którym od dziecka wyrośli. Bóg przychodzi do każdego człowieka i łamie granice przyjęte przez ludzi.”

Komentarz: Ewolucja…Proces zapraszania na ewangelizacje ekumenicznych zespołów typu TGD, Beata Bednarz, spowodowało, ze Mocha odszedł od Biblii. Nie ważne gdzie? To Boga można od dzisiaj czcić …dowolnie? Polecam wiec wziąć różaniec i wstawić obraz Maryjny do KZ.

Te ‚granice przyjęte przez ludzi’ to…Biblia! Zwiedzencu!

„Wierzy Pastor, że wśród katolików są nawróceni chrześcijanie?

Tak. Oczywiście. Przyjęli Jezusa do swojego serca. Kochają Go. Zostali ochrzczeni Duchem Świętym. Wiem, że niektórzy wierzący zapytają: Jak to jest w takim razie możliwe, że ci nawróceni katolicy praktykują tyle obrzędów, które nie mają zakorzenienia w Biblii?

_ Wiele osób rzeczywiście tak pyta. Co im Pastor odpowiada?

Żydzi, którzy nawracali się do Jezusa, też przez jakiś czas praktykowali judaizm. Autor Dziejów Apostolskich pisze o tym wyraźnie. To był temat polemiki Pawła z Piotrem. Temu poświęcono pierwszy sobór. Ale mimo różnicy zdań, cały czas obowiązywało Jezusowe wezwanie do wzajemnej miłości.”

Katolicy nie przyjęli Jezusa z Biblii, bo…takiego nie znają. Oni myślą, ze przyjęli Jezusa, jedząc kawałek wafla! Oni myślą,ze są katolikami, bo przecież byli zanurzeni w wodzie gdy nie mieli jeszcze świadomości! Nawróceni?

Biblia mówi jasno: odwróciliście się od bałwanów do służby Bogu żywemu! Nie możesz otrzymać Ducha Świętego ZANIM nie otrzymasz Jezusa z Biblii! Judaizm nie praktykował bałwochwalstwa. Piotr nie mówił Pawłowi – słuchaj- wciąż kłaniasz się przed drewnem! Spor Pawła z Piotrem dotyczył jego niestałości. Poza tym Paweł i Piotr to byli Żydzi, i widzimy jak Paweł brał udział w świętach Żydowskich. Jednak do pogan, którzy nawrócili się do Jezusa, Paweł nie kazał im praktykować nic żydowskiego. Powiedział im aby trzymali się z dala bałwanów, mięsa ofiarowanego bożkom, od krwi i rzeczy uduszonych oraz nierządu. Widać tu nieznajomość Mochy z Biblia.

 

„Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie.”

„Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.”

„Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. (24) Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał.

Miłość bez Prawdy, to głoszenie miłości tego świata: rób co chcesz, tylko mnie nie nazywaj kotem. Ty jesteś ok, ja jestem ok. Oni są ok. To komu teraz będzie głosił? Ksiądz nawrócony, zakonnica nawrócona, papież nawrócony…Z taka ‚ewangelizacja ‚ mieliśmy już do czynienia w przeszłości- katolicyzacja. Pokropimy woda…i już! Gotowe!

Dziś głoszenie o grzechu, jest grzechem. Grzechem jest głosić Prawdę. Jak widać Mocha, będzie jednym z tych, którzy z otwartymi rekami przyjmą papieża i zboczeńców. Mocha sam się zakleszczył- nie może nic osadzać. Mówienie Ewangelii, jak nam kazał Jezus jest… grzechem! Jest niemiłowaniem. Jezus, gdy głosił Prawdę, doktryny, nagle powstawały … rozłamy. Zdesperowany Mocha… jak widać Duch Święty przestał działać, wiec dwoi się i troi jak by tu ‚wiernych’ wytworzyć!

Kiedy wspominany przez niego Paweł spotkał kapłanów Zeusa, on powiedział im, na złość Mosze-

 

„A kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa, przywiódłszy przed bramy miasta woły i wieńce, chciał wraz z ludem złożyć ofiarę. (14) Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc (15) i wołając: Ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy, zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest.”Dzieje Apost. 14

Jeśli twój pastor namawia cie na ekumenie i do powrotu na łono zwiedzenia…masz jedno wyjście. Kościół Zielonoświątkowy wchodzi w niepokojący stan. To przychodzi z Ameryki. Niedługo w kolejce będą…pedały. Mocha będzie ich przyjmował...Juz niedługo przyjdą wielkie zgorszenia na kościół Zielonoświątkowy, ale biada tym, którzy zwodzą braci i sióstr!

To ‚ewolucja’ i ‚nowy paradygmat’, który ma wciągnąć KZ i Kbwch do Krajowej Rady Ekumenii, a stamtąd do Światowej Rady Kościoła, a tam czyha Watykan. Unia Europejska tez zagości na lamach KZ. Patrzcie na te słowa!

Reprezentanci KZ i Kbwch spotkali sie w tym roku z ekumenicznym balwochwalstwem:

Obecni byli również dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs, reprezentanci Kościoła Rzymskokatolickiego z bp. Wojciechem Polakiem oraz byłym przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu bp. Tadeuszem Pikusem na czele, a także przedstawiciele Kościołów Adwentystów Dnia Siódmego, Chrystusowego, Bożego w Chrystusie i Zielonoświątkowego, Aliansu Ewangelicznego, oddziałów i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej, ludzie nauki i mediów, dyplomaci, politycy oraz wielu innych świeckich i duchownych zaangażowanych w dialog i ruch ekumeniczny.”

W drodze do Watykanu i wstawienia obrzydliwosci- figury maryjnej do serca…

„W nabożeństwie tym wezmą udział Zwierzchnicy…Okręgu Zachodnio – Wielkopolskiego Kościoła Zielonoświątkowego prezbiter Stanisław Cieślar.”

http://www.archpoznan.pl/content/view/3055/107/

Kolejny z Naczelnej Rady Kosciola Zielonoswiatkowego!

W Szczecinie:

„Piątek, 24 stycznia, godz. 18.00 – Kościół Zielonoświątkowy, ul Wawrzyniaka 7”

A tu na fotografii widac nikogo innego niz Biskup Mieczysław Czajko z KZ „Betania” w Szczecinie!

Biskup Mieczysław Czajko 2 po prawej.

W Lublinie w KZ:

Zdrada!

32 thoughts on “Zwiedzenie Leszka Mochy, członka Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego.

 1. Jako duszpasterz z ponad 20-letnim stażem, nie mogę nie zareagować na przestawione powyżej poglądy, formę ich wypowiadania i argumentację. Po pierwsze, widać, że autor tak mocno okopał się na swoich pozycjach, że nie jest w stanie dojrzeć niczego pozytywnego w tym co dzieje się wokół. Tkwi w przekazanych mu przekonaniach, że wszyscy katolicy są bałwochwalcami, etc. Umyka mu fakt, że dziś powstaje wiele domowych kościołów, które zakładają… katolicy! Że czytają tam regularnie Pismo Święte, modlą się do Jezusa. A wiec pisanie, ze nie przyjęli biblijnego Jezusa a jedynie hostię jest ignorancją. I dobrze też powiedział Pastor Leszek, że musi upłynąć trochę czasu, by studiując Słowo dostrzegli to, że często byli nauczani niebiblijnych rzeczy. I tu druga sprawa: mówienie o kimś per „Mocha”, bez podania imienia lub tytułu/stanowiska, jest złym i niechrześcijańskim obyczajem – często praktykowanym w polityce. Świadczy o braku szacunku a nawet pogardzie(!) – a to przede wszystkim źle mówi o kwalifikacjach etycznych tak piszącego. Proszę przeto Pana autora (nazwiska nie znalazłem) o przemyślenie swoich postaw, zarówno względem tych, którym należy się szacunek jak i względem tych, którym mamy głosić Dobrą Nowinę (nie mieczem lecz miłością!). Postawa Jonasza jest tu jak najmniej wskazana. Nie znam się na ekumenii ale wiem, że dobre relacje z tymi, z którymi nawet możemy się nie zgadzać są jak najbardziej wskazane i biblijne (patrz; osoba Zbawiciela). Jeżeli chcemy mieć na kogoś dobry wpływ to najpierw musimy okazać mu szacunek (patrz: Paweł na Areopagu) a nawet zaprosić do domu. Dlatego nie widzę nic zdrożnego w kontaktach z księżmi KK. Domyślam się, że moja wypowiedź niewiele tu zmieni, ale uważałem, że wobec tak napastliwego i jednostronnego artykułu należy zaproponować również inne spojrzenie na kwestię tzw. ekumenizmu. Proszę pamiętać, że kiedyś wszyscy zostaniemy ocenieni przez Pana – nasze motywacje, nasze serca… Pan zapyta nas: czy miłowałeś swoich wrogów… (Bo zakładam, że katolików uważa Pan za wrogów?)

  • Prosze sie nawet nie przyznawac ze jest pan pasterzem ze stazem 20 lat. No chyba, ze w katolicyzmie…Ale wstyd…Ma pan calkowita racje, ze nie poslucham zwodziciela…wie pan czemu- bo Biblia tak nakazuje- polecam jej lekture.Jak pan sie nazywa i skad jest? Umieszcze pana dane na necie dla wgladu kazdego- dobre? Dobrze pan napisal- nie zna pan sie nie tylko na ekumenii ale i na Biblii… jest pan pasterzem tradycji i wlasnego rozumu…Biblia nigdzie nie kaze aby rzucal pan perly przed wieprza (o jakie niepoprawne politycznie slowo- autor- Jezus!)…Gdzie jest napisana taka herezja? Jesli nie przyjma nauk Pisma i Jezusa, to na daremno pan sie stara…O to wyszlo, ze pan chodzi za raczke z ksiezmi…Jak pan sie nazywa i skad pochodzi abym mogl opisac pana zdradzanie Jezusa i ostrzec innych? Pan ma niezrozumienie co do ‚milosci’- jesli pan kogos miluje to mowi mu Prawde…u pana nie ma tego…gdy spotyka sie pan z ksiedzem, daje mu pan do zrozumienia ze idzie do nieba…bierza pan udzial w ich spotkaniach…Nigdzie w Biblii nie ma aby tak sie zachowywac. To znaczy mamy szanowac herezje, zlo, dzisiaj mamy szanowac diabla i jego nauki? Tak pana w seminarium nauczyli?

   Katolicyzm jest zwiedzeniem i jesli glosze to a pan oponuje, to pan masz nienawisc do Biblii i Jezusa. Moja rodzina jest w tym bagnie- czy to znaczy, ze mam nie glosic im Slowa? 99% ludzi w Polsce desperacko potrzebuje sie nawrocic- a wie pan co to oznacza? Ktos gdzies musi powiedziec im Prawde. Nauka o szacunku do herezji pochodzi z psycholgii nie ze Slowa- czy pan studiowal psychologie na seminarium? Na pastora musi Bog powolac nie inny czlowiek widziec…Pana emocjonalne jazdy sa typowe dla was. Czemu Mocha sam nie odpowie- zamiast desperacko szukac po znajomych anonimowych ludzi? Jezus kaze Panu trwac w Prawdzie…ktorej chyba pan nigdy nie poznal…

   Kto podnosi miecz? Pamieta pan z historii, ze to katolicy lamali ludzi na kole, palili Zydow podczas krucjat…Powiedzenie jednak Prawdy nie jest zlem, ale koniecznoscia. Uprali panu glowe. Katolicy musza przyjsc do Jezusa, ale nie poprzez mowienie im, ze sa ok! Wy sami promujecie katolicyzm a potem sie dziwicie czemu ludzie sa niezbawieni. Niech mi pan powie- jak pan jest katolikiem- to czego pan oczekuje- powiedzenia ze jest pan ok. i ze balwany sa ok, itd czy raczej Prawdy, ktora otwiera oczy?

   Jezus dalej glosi: Poznacie Prawde, o ona was wyzwoli— nie metody psychologicznego zwiedzenia ludzi do zboru…

  • „I tu druga sprawa: mówienie o kimś per „Mocha”, bez podania imienia lub tytułu/stanowiska, jest złym i niechrześcijańskim obyczajem – często praktykowanym w polityce. Świadczy o braku szacunku a nawet pogardzie(!) ”
   No tak, per „Mocha” to źle brzmi, należałoby dokładniej podać i zacząć od sygnatury IPN Ka 0025/1065 t.1 nr rejestracyjny WUSW Bielsko-Biała 8359/1984 tytuł: Teczka tajnego współpracownika pseudonim „Jan” dot. Mocha Leszek Tadeusz, imię ojca: Kazimierz, ur.23-06-1962r.
   Myślę że teraz bardziej czytelnie widać o kogo chodzi, jak konfidenci esbeccy zasiadają w naczelnej radzie KZ

   • To dlatego kościoły w Polsce są wykastrowane z ewangelii.Zadbali o to towarzysze którzy w 1950 roku zamknęli znaczną część pastorów zborów w PL do więzień.Tych co byli spolegliwi wypuścili,jednak tych którzy nie współpracowali z reżymem odsunięto od kościołów a nawet ponieśli śmierć.W ich miejsce mianowano ludzi przychylnych władzy komunistycznej.Tacy ludzie blokowali i nadal blokują lustrację w KZ.Owoce tego zbieramy dzisiaj ,czego skutkiem jest propagowanie zwiedzenia pod płaszczykiem miłości grzesznika!!!

 2. Super artykuł, taki profesjonalny paszkwil. Autor nawet nie ma na tyle uczciwości, by choć się podpisać.
  Ale tak już Pismo Święte ostrzega, że jeśli ktoś doda coś do Słowa Bożego doda mu Bóg plag. Ogólnie to autor sam sprowadza sobie na głowę wszelki osąd, jaki sam serwuje w tym artykule, bo nie jest to udziałem tych których oskarża a jego samym, niestety.
  Ale takie mamy czasy, że bezprawie staje się prawem.
  Ci co najwięcej gadają, najmniej robią, a tylko ferment sieją. Ale gdy ktoś głosi ewangelię i Bóg daje tego owoce, zawsze spotka się to z diabelskim atakiem.

  • Oto kolejny sluga Mochy i wciaz te same wybiegi. Byleby zakryc Prawde. Nazywasz wasc prawde – zlem? Kto dodaje do Pisma? Wybierasz sie do ekumenii i spowrotem do katolicyzmu? Sad spadnie na herezje ktora cale denominacje KZ i Ruchu Charyzmatycznego prowadza do katolicyzmu…Nie znasz mnie i nie wiesz co robie…Mocha chodzacy do ksiedza duuuzooo roooobiiii, ale niewatpliwie nic dla Jezusa. czemu by tak nie powrocic do Biblii i mocy Ducha?

   W Polsce nie ma 1% nawroconych…Mowisz o tych slepcach, ktorzy przez nastepne 40 lat od nawrocenia pozostaja tacy sami i znaja tylko jedno- nie osadzaj, kryj bledy, bron za wszelka cene, itd? Oto przyklad naiwnosci, ujadania wobec Prawdy i przekrecania Pisma. Wiesz co Bog na to mowi- jak jestes przekrecaczem i kryjacym zlo? W tej samej lidze co diabel! Nie podoba ci sie- nie czytaj…Sluchaj mydlacych oczy nauk wielkiego pastora…a jak pojdzie do ekumenii a stamtad do mamusi, katolicyzmu, to idz za nim, w slady Ulfa Ekmana…Slyszales o nim? On glosil dokladnie jak ty! I gdzie dzis jest? Pokutuj i odwroc sie od przewrotnosci! A jak ty sie nazywasz i skad jestes?

 3. Owa ‚miłość’, dość często wymieniana w artykule dosłownie aż z niego bije… Pierwsza sprawa – co innego jest głosić, że można wielbić Boga w taki sposób jaki nam się podoba — a być zbawionym niezależnie od przynależności do wspólnoty. W Biblii nie ma mowy o kościele katolickim – prawda… Ale nie ma też mowy o protestanckim! Zielonoświątkowym, adwentystycznym, baptystycznym czy jakimkolwiek innym!! U Boga w słowniku są dwa określenia: CHRZEŚCIJANIN i POGANIN. Zgadzam się z pastorem Leszkiem M. w tym, że zbawiony może być każdy, gdziekolwiek się znajduje. A czytając jego słowa nie odniosłem wrażenia, jakoby jego wypowiedzi zmierzały w kierunku ekumenicznym. To jakiś absurd! Naszą misją NIE jest przekonywać ludzi, że są w błędzie, tylko głosić im Dobrą Nowinę o zbawieniu, a Duch Święty, którego przyjmą, będzie im objawiał prawdę. Również przez samo czytanie Słowa Bożego – „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Jezus: „Słowo Twoje jest prawdą”) !
  Wczoraj – kolega modlił się z koleżanką (niedawno się nawróciła — ale to nie znaczy, że AUTOMATYCZNIE WYSZŁA Z KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO! ) i została ochrzczona w Duchu Świętym. Dla Boga nie ma barier !!
  A nazywanie kogoś na oficjalnej stronie ‚zwiedzeńcem’ i ‚zdrajcą’ dlatego, że powiedział, iż Bóg dociera do każdego jest po prostu niedorzeczne i absurdalne.
  P.S. przerabiałem temat na sobie i znam pastora Leszka osobiście. To co o nim napisaliście jest niezgodne z jego osobą.
  Pozdrawiam i Błogosławię 🙂

  • Jest to ekumeniczna/ watykanska zmylka. Jesli tylko kiedys popatrzysz na Biblie, zobaczysz uderzajaca Prawde- ‚teologia’ Jezusa nie tylko nie jest katolicka, ale i nie baptystyczna ale Zielonoswiatkowa i Charyzmatyczna. Katolicyzm nie moze nikogo nawrocic, bo sam nie jest nawrocony. Osoba nawracajaca sie z powodu sluchania Slowa u baptystow, niedlugo powedruje do katolicyzmu. Piszesz same klamstwa. Jesli ktos sie nawroci to po pierwsze wychodzi z klamstwa i twoja teologia jest wlasnie katolicko/ ekumeniczna wymyslona na II Soborze Watykanskim. Bog moze nawrocic hindusa na polu z krowa, ale jesli kontynuuje nauki hinduizmu to oszukuje sie ze idzie do nieba. Jeden ksiadz, zaczal czytac Biblie, i to go nawrocilo- nigdy obraz, zmarli, papa itd. Kiedy zmawial msze- slyszal glos- to nie Moj kosciol, to balwochwalstwo…kiedy zmawial maryjne obrzedy- czul jak sie zanieczyszcza przez Jezusem. Wyszedl. To dowod. Jesli tkwisz w herezji, to nigdy sie nie nawrociles. Odnowa w Duchu to nie Biblia ale herezja prowadzac do piekla.

   Biblia mowi: swiat nie moze przyjac Ducha. Nie jest mozliwe aby osoba nienawrocona Go przyjela. Glosisz herezje i przyslal cie Mocha aby kryc jego zwiedzenie. Mocha byl w katoliku w sanktuarium Maryjnym. Wy odrzuciliscie Ewangelie, a zamiast tego glosicie ‚milosc’ ktora ludzi utwierdza w zwiedzeniu…Jezus mowil: sluzac tradycji czcisz Go na daremno…

   Biblia mowi glos im Prawde i pokazuj bledy…Jezus stad zamiast zostac czolowym ekumenikiem Izraela, scieral sie z naukami Faryzeuszow…Nigdy nie czytales…Nie potrzebuje i nie przyjmuje blogoslawienstw od ludzi w zwiedzeniu. Musisz narodzic sie na nowo i zaczac czytac Slowo…inaczej zyjesz w chmurach, lawce zborowej slepo podazajac za metodami ‚pastora’…Znasz go osobiscie? Powiedz mu, ze upadl od wiary i odszedl od KZ dawno temu…teraz go wszyscy przyjmuja…nie ma kontrowersji…poza momentem, gdy ktos pisze co on glosi…Mocha pobiegnie do ekumenii jesli sie nie ocknie na czas…

   Biblia mowi: zwiedziony zwodzi innych, nie glosi Zbawienia…Bez pokazania ludziom prawdy, oszukujesz ich ze jest ok czcic demony w katoliku. Tak Jezus nie glosil…

 4. Czasy ostateczne i agenci KRK działają na całego umiejętnie wprowadzając wiele złych doktryn na łono kościoła Jednanie się z denominacją z której się wcześniej wyszło, bo nie widziało się tam Boga, jest działaniem szatana.

  • Otorz to. Jeden z braci w KZ powiedzial mi: dopiero co wyszedlem z kk a teraz niektorzy ‚bracia’ i ‚pastorzy’ prowadza go znowu w zniszczenie duszy? Agenci KRK sa w kazdej denominacji, ostaly sie tylko KZ i Ruch Charyzmatyczny ale wiesz co- teraz tam uderzaja i powiem wiecej- baptysci prowadza KZ do Watykanu. Herezja! Trzymaj sie Jezusa i nie daj sie zwiesc w tych czasach apostazji i ‚milowania’ diabla.

 5. Długo się zastanawiałem czy Drogi Autorze jestes odważny czy raczej głupi.. Jedynym, który traci na tym artykule to jesteś Ty, wytoczyłeś ciężkie działa, i patrząc perspektywą chrześcijańska- tekst jest najeżony nienawiścią, brakiem kultury itp.
  Same zwroty per „Mocha” oznaczają Twój totalny brak kultury. Patrząc z perspektywy nie chrześcijańskiej- masz szczęście bo gdyby trafiło na mnie to już leciałby do Ciebie pozew o zniesławienie.
  Cały wczorajszy dzień w pracy męczył mnie ten artykuł i doszedłem do jednego wniosku… Odważnym nie jesteś, nie podpisałeś się pod swoimi poglądami:)
  Łatwo się krytykuje i źle mówi o innych jak jest się anonimowy prawda?
  Zadam Ci Autorze dwa pytania:
  1. Jak mamy ewangelizować nie mając miłości do innych? Bo z Twojego tekstu wynika, że powinniśmy nienawidzić katolików a najlepiej to urządzić im krucjatę i palenie na stosie.
  2. Kim jesteś?

  • A kto ci kazal tu przychodzic i nazywac kogos glupcem, kapcanie? Mysle, ze wogole sie nie zastanawiales. Ten tekst po prostu pokazuje Prawde, ktorej ty nie znosisz. Zbor zrobil z ciebie slepca i zawiazal ci usta. Bee! Bee! Beczy bezmyslnie… O znieslawienie? Za powiedzenie prawdy? Czy wiesz, ze Mocha nie moze nic powiedziec nawet publicznie bo to co tam pisze jest Prawda? Jestes jego kolega i przyslal cie tutaj? Niech sam napisze…On nawet ludzia z KZ nie chce wyjasnic…wywala ludzi z Facebooka. Jesli Prawda ‚znieslawia’ to w jakich czasach zyjemy? Jestes zbawiony? Pokazujesz niesamowita ignorancje. Nikt tam nie mowi o nienawidzenia katolikow…twoja mowa jest jak spanikowanego czlowieka, ktory odkryl Prawde, ale nie moze sie z tym pogodzic…

   O ile wiem to katolicy robili krucjaty. Czemu wmawiasz mi czegos czego nie powiedzialem. Biblia nakazuje mowic Prawde katolikom aby przejrzeli na oczy. Twoje ujadanie pokazuje ze nalezysz do zwolennikow mniej niz 1% zbawionych w Polsce.Jestes slepcem, ktory zgrywa madrale i tyle. Od kiedy powiedzenie prawdy jest znieslawieniem i czyms zlym…? Jezusa odrzucali ‚wierzacy’ bo meczyla ich nienawisc do Pisma i Prawdy…Zbadaj czy wierzysz w Biblijnego Jezusa, czy tego urojonego ze zboru…Poczytaj tez choc troche historii zanim bedziesz falszywie oskarzal…Widzisz, typowe dla was- jak ktos napisze prawde, to atakujesz go nie majac zadnych podstaw…Ile ci Mocha placi? Kim jestes- jego znajomym ze zboru? Na internecie, ktorym jestes monitorowany 24/7 i kazde dane sa zapisywane na dysku, masz prawo do anonimowosci. Ty atakujesz osobe za artykulem, moze po raz pierwszy ktos pokazal ci prawde, zamiast przyjac prawde. Jezus ewangelizowal tak:

   1) glosil Ewangelie jaka jest- stad nie przyjelo Go wielu faryzeuszy, a i duzo ‚wiernych’ odchodzilo od Niego np: Jana 6:66
   2) wyrzucal demony, leczyl chorych, wskrzeszal z martwych…Ile z tych rzeczy robisz?
   3) Religia chciala go zrzucac ze skarpy, nie oglosili Go krolem religii…religia go ukrzyzowala i niektorzy z tych co za nim biegali wolali: ukrzyzuj!
   4) Poczytaj o katolickiej inkwizycji- lamaniu na kole, okaleczaniu…Pokaz mi kto dzis robi to katolikom? to ich domena…
   5) Piszesz jak wyslannik ksiedza katolickiego…
   6) To co napisalem o Mosze jest latwe do zweryfikowania…Ale ty nie chcesz Prawdy tylko aby ja zamknac…

   Precz z ekumenia i jej autorami- watykanem i ich wyznawcami, glosicielami ‚nie osadzaj!’!

  • Zwróć uwagę na słowa Jezusa mówiące „wielu zwiodą”. Choć teraz ludziom wydaje się to nieprawdopodobne i niemożliwe, że ich Kościół może ukrywać przed nimi inną prawdę aniżeli tą którą znają, tak jednak w istocie jest. Są nieustannie oszukiwani przez tych, którym bezgranicznie zaufali. Wcześniej zostało wykazane, że za licznymi symbolami religijnymi od wieków utożsamianymi z chrześcijaństwem, kryje się Babilońska organizacja szatana, diabła realizująca swoje cele i dążąca do całkowitego zniewolenia człowieka. Czy fakt, że miliardy ludzi nie zauważa takiego stanu rzeczy miał być czym normalnych? Niestety tak! Biblia uświadamia nas w tej smutnej prawdzie:

   [i]
   Jan 9;39 BW (39) I rzekł Jezus: Przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi.

   Mat 13;14,15 BW (14) I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli; będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. (15) Albowiem , uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, a Ja żebym ich nie uleczył.

   http://clonmel.pl/viewtopic.php?t=707&postdays=0&postorder=asc&start=60

 6. Nie wiem czym jest ten portal, ale po tym „artykule” widac ze jestescie tutaj bardzo agresywni do wszystkiego, wg was nie mozna nic powiedziec o miłosci do katolików bo to zwiedzenie. To ze nie sa nowonarodzeni ie znaczy ze mamy ich potępiac, Jezus napewno by nie potępił, napewno nie podobaja mu sie rzeczy ktore sie dzieja i wypowiedział by sie stosownie, ale nie atakowałby tak jak wy to robicie, wiec zastaowcie sie co wy własciwie jest wasza motywacja. ja osobiscie nie jestem zwolennikiem ekumeni i nie podoba mi sie to, ale nie daje mi to zadnegoprawa aby potepiac katolików, wam tez.

  • To oczywiste brednie. Milosc do katolikow przejawia sie przede wszystkim w powiedzeniu im Prawdy- czy pan to robi? Ja potepiam ten system, a to roznica. Jesli popatrzy pan do Biblii, to zobaczy tam pan, ze Jezus potepial system faryzeuszy. Ba, mowil nawet- faryzeuszu glupi i slepy. Pana problem jest brak znajomosci Slowa. Wsciekle nalatuje pan na wszelka probe pokazania Prawdy, ktorej pan nie zna. Biblia pokazuje co dobre a co nie. Na jej podstawie moze pan osadzac i rozsadzac. Problem pana? Zla nauka w zborze. Jesli wypowiadam sie o czym to jasne ze osadzam. Osadzam, ze cos jest z Biblii a cos ze nie jest, mowie, ze ten kosciol naucza Slowa a ten nie- i stad osadzam. Pan osadza kazdy dzien, podejmujac decyzje. Jest pan jednym z tych slepcow, ktorzy NIC nie wiedza o Biblii, natomiast lataja w kolo, gdy ktos powie Prawde. Mam prawo i bede osadzal. Z pana wpisu wynika, ze albo pan od Mochy przyszedl, albo jest pan niesamowicie ignorancki co do Pisma. Wszystko osadzaj, co dobre zostawiaj. Powiedzenie, ze katolicyzm to herezja- jest Prawda. I tego sie trzymaj, nie mow co ktos ma robic. Nawet 1% Polakow nie jest zbawionych- widzisz swoj udzial w tym? Ja widze- nie osadzaj…jak robot. Moze, idz i pokaz im Slowo, pokaz ze ich system to brednia i ze dali sie zwiesc. Tego Jezus nauczal, a ty, panie jegomosc lepiej uwazaj co piszesz. Zrobiles z siebie ignoranta slowa…Jezus osadzil Faryzeuszy i ich system, Heroda nazwal lisem, ludziom mowil, ze nie czcza Boga, ale tradycje…Oni oskarzali Go o wspolprace z diablem- czy tez to sugerujesz?

 7. ten portal to ŻENADA a autor artykułu jest przepełniony nienawiścią i goryczą nie wiedzieć do kogo i dlaczego ??? WSPÓŁCZUJĘ :((((

  • To znaczy? Przyslal Pania L. Mocha? Gwarantuje ze nie czytala pani ani jednego artykulu, tylko powtarza co w zborze kazali. Na tym portalu jest pokazana Prawda, ktore prozno szukac w wiekszosci, szczegolnie wypelnionych ekumenia kosciolow. Gwarantuje, ze przynajmniej ignoranckie zapoznanie sie z jego trescia, pokaze pani jak bardzo sie pani myli. Dzieki za komentarz. Pustoslowie i nieprawda. Czy ucza was w kosciele L. Mochy klamac, by zakrywac bledy i dzialania antyProtestanckie waszych liderow? Zadziwia mnie ignorancja i slepota dzisiejszych wierzacych. Ten strach przed Prawda trzyma was w zwiedzeniu i cieniu budunku i postaci za pulpitem! 😀

 8. No cóż… nie chcę się kłócić ani sprzeczać, to nigdy nie było moją intencją.
  Uważam, że Biblia jest jedynym, prawdziwym źródłem objawienia i poznania Boga i Jezus faktycznie przyszedł z łaską i prawdą, sprzeciwiając się tej ludzkiej części nauki Żydów (bo sam był Żydem i oczywiście wypełnił zakon).
  Nie jestem zwolennikiem ekumenii i znam Pismo Święte.
  Nie przysłał mnie pastor Leszek. (jak kłamię to „Do Pana należy pomsta”, ja mam czyste sumienie)
  Na świecie jest ponad 40.000 denominacji chrześcijańskich. A mało tego, zbór zborowi nie równy… Nie w każdym zborze KZ przy wejściu jest wywieszony status z wyznaniem wiary.
  Nie wiem też kim jesteś (autorze) , ale na początku swojej drogi po nawróceniu też byłem nastawiony do katolików z ‚ogniem i mieczem’, lecz po kilku miesiącach zrozumiałem, że najważniejsza jest… miłość. Po niej mają nas poznać, prawda? Z zapalczywych rozmów wychodziły tylko kłótnie.
  Smutno mi teraz, bo mam przed oczami te osoby, które przyjęły Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i zostały w jakiś sposób dotknięte, z którymi się modliłem. Może nie wyszły z KK, ale Pan się o nich upomni, bo on kocha każdego.
  To jest moje zdanie i jeżeli jest z nim coś nie tak, to mogę obawiać się jedynie Tego, który może „ciało i duszę zatracić na wieki”.

  • Mysle, ze nie przyszedl pan aby cos sie dowiedziec, nie podjal pan zadnej proby zbadania czy w ogole ten artykul jest prawdziwy czy nie. I to jest prawda. Jesli Biblia jest Prawda, to znaczy, ze caly system katolicki nia nie jest. Zatem, czy jako Chrzescijanin, ktory wg pana ‚poznal prawde’ nie ma pan obowiazku sie nia podzielic. Problem pana i innych podobnych lezy w tym: boicie sie powiedziec Prawdy i ukrywacie nawet ze slowem: Protestant. Gdzie ta strona zacheca aby pan palil jakiegos katolika? Mysle, ze pan zyje w panice, i strachu, moze paranoi i zarzuca rzeczy o ktorych nigdy nie pisalem. Moja rodzina i znajomi sa katolikami. Czy to znaczy ze nie glosze im prawdy? Niech pan zapomni. Jest pan jedyna osoba od ktorej moga ja uslyszec- jak zareaguja- co to kogo? Co to jest milosc? Jezus przyniosl Prawde, ktora wyzwala, Jezus dal siebie na krzyzu, aby katolik wyszedl z bledu i niechybnej smierci. Mamy glosic Prawde, jesli ktos jej nie przyjmuje, to nie zakladamy na niego dzwigni. Pan przesadza. Jesli nie glosimy prawdy- oni nigdy sie nie dowiedza. Ta ‚milosc’ to tylko emocjonalne odczucia. Jezus kazal chodzic w Duchu. Jesli pan modli sie z katolikiem- to najpierw musi przyjsc do Jezusa. Mozna sie modlic o osobe ktora chce isc za Nim. Inaczej co to zrobilo? Pomysleli moze- o – to Protestant nas ‚uznal’ nie ma wiec potrzeby niczego zmieniac. Uzywa pan ekstremow by promowac niebiblijne nauki. Jesli byly dotkniete, to znaczy ze chcialy Prawde, nie emocje. Pana postawa prowadzi ludzi do ekumenii. Niech pan spedzi troche i postudiuje co oni glosza. ‚Sadzi mnie Bog’ moze okazac sie za pozno…jesli pan wyladuje w zwiedzeniu i w piekle. Pawel pisal:
   „1) Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i Królestwo jego; (2) Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. (3) Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, (4) i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. (5) Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją.” 1 List do Tesaloniczan 5

   Został pan zrobiony jak wielu innych. Biblia poszła w odstawkę. dary w odstawkę. Zamiast tego, podobnie jak L.Mocha, glosisz falszywa milosc. Bog sie o nich upomni? W jaki sposob? Nawrócili się i wrócili do miejsca w którym pan kiedyś umieral? Nie ma gwarancji na to. Ekumenia wlasnie polega na ‚nawracaniu’ i prowadzeniu do zwiedzenia. Przez niebiblijna miłość atakujecie bezmyślnie tych, co chca wam otworzyc oczy. Czy tak Jezus by robil? Widzialem ludzi przez lata, ktorzy chodzili zdała od Słowa, gdy przyszla proba…dzis sa w ciezkim stanie…Ostrzegam pana ze wzgledu na pana dusze…Mocha mowil: kiedys glosilem katolikom, kiedyś sadziłem ze KZ jest Prawda, po latach spotykania sie z baptystami, moze katolikami…odrzucil to. Dzis nie rozroznia jednej nogi od drugiej.

   Wielu z KZ idzie w zwiedzenie, brukowane klamstwem jak: miłość bez Biblii, (Ef 4:15 głoście Prawdę!), nie osadzaj itd. Niech pan zacznie spędzać czas z Jezusem, w Duchu- face to face. On pana zawsze do Biblii poprowadzi…A co mowi Pismo- balwochwalcy, heretycy krolestwa Bozego nie odziedzicza…Nie ma zbawienia w katoliku…zimne mury…smrod ikon i swieczek, zmarlych…tam Boga nie bylo i nie ma…Miliony ida na zatracenie…Biblia mowi, ze koniec zbawia…ktos kto przyszedl do Jezusa a nie chodzi z nim…jego koniec nie jest w niebie…Obok przyprowadzania ludzi do jezusa, kosciol musi nauczac : co dalej! A jest wiecej, zbawienie to poczatek drogi…ale jak nie wiedza…to jak maja nia isc?

 9. Dodam jeszcze że Biblia przestrzega przed ”waflowaniem” się z odstępcami.
  Np.Psalm 1.

  (1) Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców, (2) Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą. (3) Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się. (4) Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa, Którą wiatr roznosi. (5) Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. (6) Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd.

  Za każdym razem ten kto nie słucha tego ostrzeżenia, kończy tak samo jak w/w.
  Ich (tzn.demony) nie da się nawrócić ! to one cię zwiodą i pochłoną.

 10. To co na ustach to też w sercu. Autor tekstu nie ma miłości do innych ludzi. Powiem tak. Katolicyzm jest zły i jest zwiedzeniem ! Ale katolicy to ludzie za których Jezus też umarł. Bóg kocha grzesznika a nienawidzi grzechu. Autor nienawidzi katolicyzmu i katolików. Odnów człowieku swój umysł i proś Pana o łaskę byś mógł widzieć świat i ludzi Jego oczami bo bez miłości jesteś jak cymbał brzmiący.

  • Tyle wiesz ile zjesz? Musisz byc tym kolejnym schizofrenikiem: katolicyzm dobry…ale zly…Jesli jest dobry…to o co ci chodzi? Jestes katolikiem? Jesli jest zly- to obnazmy jego zagrozenia i WTEDY katolicy moga zobaczyc bagno do ktorego wpadli…Nie osadzaj jesli nic o mnie nie wiesz. Sypiesz zborowe frazesy i robisz z siebie blazna z wielka czapka z dzwonkami! Twoi niektorzy liderzy wciskaja ci pic! Obudz sie, zaczym pojdziesz ze swieczka w ekumenicznych pielgrzymkach do Watykanu! Jestes zwiedziony i omamiony urojona miloscia. Kto jest z Prawdy, Slow Bozych slucha…

 11. 1. Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Jan” dot. Mocha Leszek Tadeusz, imię ojca: Kazimierz, ur. 23-06-1962 r.
  2. Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Więcek” dot. Lorek Edward, imię ojca: Jan, ur. 24-10-1951 r.
  3. Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Cyryl” dot. Szatkowski Mirosław, imię ojca: Alfred, ur. 01-02-1958 r.

  Czy to ten Pan Mocha? patrząc na jego profil na FB to urodziny się zgadzają. Natomiast jak się tak człowiek temu bliżej przypatrzy, widzi obraz ludzi którzy są jakby sterowani. Drugi Pan to chyba też z Bielska, i do tego Prezbiterzy KZ okręg Południowy i Zachodni.
  Zapewniam, że jest tego więcej.

 12. Jedno wiem, prawdą jest że to jego teczki, natomiast czy był tajnym współpracownikiem czyt donosicielem, to wie tylko ten Pan. Osobiście uważam, że każdy (szczególnie hierarchowie kościołów) którzy mają takie teczki, powinni pobrać ich zawartość i udostępnić, celem oczyszczenia się z ewentualnych zarzutów. Oczywiście, zrobić to może osoba która nie ma sobie nic do zarzucenia i ma czyste sumienie, a była jedynie obiektem inwigilacji i pomówień, bądź co bądź przez kłamliwych komuchów.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s